Medieundersøkelse (2)

MBL har gjennomført en undersøkelse blant norske mediebrukere om betaling for nyheter og nyhetstjenester.

Ny undersøkelse ser på årsakene til hvorfor folk har lav tillit til nyhetsmedier.