Miljøvern (1)

Vil heller være kommunikasjonsrådgiver enn å sitte i redaksjonen og være en tilrettelegger.