NoPlace (1)

BILDET:

Ved å gjenskape gamle bilder, har fotograf Linda Bournane Engelberth laget en alternativ historie om moren.