Norpost (6)

Distribusjonsselskap er nå ajour med levering av lørdagsaviser.

Bobestyrer bekrefter at kun formaliteter gjenstår før en avtale er i havn.

Selskapet som distribuerer reklame og trykksaker, har begjært oppbud. De 800 ansatte kan likevel få beholde jobben.

– Sier litt om en håpløs situasjon.

Norpost varslet at 500 av selskapets 900 ansatte sies opp.

Avtalen med Ålesunds-bedrift opprettholdt av departementet.