Norsk Journalistlag (397)

KLEKKEN (Journalisten:) Om årsmøtet skal velge organisatorisk nestleder direkte, eller la styret selv peke ut vedkommende, er blant de mest diskuterte sakene på NRKJs årsmøte

Produksjonstilskuddet for nyhetsmedier kan ikke bare gå til lokalaviser, men også medier som lokalradiostasjoner, mener de.

Presseorganisasjoner er uenige om redaktørens ansvar for nettkommentarer.

Statsbudsjettet:

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) vil tvinge mediene til innovasjon.  

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mener kildevernet må gå foran vitneplikten. 

Hvor mye pensjonen til leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad vil koste, er uvisst.

HAMAR (Journalisten): Samtidig økes kontingenten.

Slik reagerer medieledere på at Erna Solbergs regjering fortsetter.

Rammeavtalen for frilanserne er ennå ikke på plass. Til tross for intensjon for halvannet år siden.

Norsk Journalistlag (NJ) sier seg uenige med TV 2s fremgangsmåte i jakten på en intern lekkasje, men går ikke videre med saken.

Tar ikke stilling til en rekke spørsmål på mediefeltet, mediansvarslov, momsfritak og hvordan frilansere kan sikres rimelig vederlag.

Med unntak av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går alle partier inn for at Kulturdepartementet skal fortsette som eier av allmennkringkasteren.

Både på høyresiden og på venstresiden av partifloraen er det kraftig skepsis mot å gi en halv milliard kroner årlig i ekstrastøtte til mediene.

Økonomi ble tungen på vektskålen for landsstyret i Norsk Journalistlag (NJ).

Journalistlaget vil spare mer penger på ledelsens valg, men de ansatte påpeker at lokalene er for små.

For få påmeldt. – Riktig prioritering, mener NJ-leder.

Journalistikkstudenter og nyutdannede synes fagforeningen deres gjør for lite for dem. Det er ikke leder Hege Iren Frantzen enig i.

Mener det er viktig med tillit blant folket om at pasientopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig som særlig mediene må kunne granske helsetjenestene.

Anette Selmer-Andresen ut av NJs landsstyre.

Eide-dommen:

Arbeiderparti-politikeren vil rette opp lovhull som gjør at journalister kan dømmes for ærekrenkelser mens redaktører går fri, slik vi så i Eide-saken.

Sider