Odd Reidar Andersen (1)

Men er positiv til at det testes nye metoder innenfor den digitale fotojournalistikken.