Pressens offentlighetsutvalg (7)

Departementet tar kritikken på alvor og varsler ekstern gjennomgang og ansettelse av flere vikarer.

Pressens offentlighetsutvalg krever sanksjonsmuligheter ved gjentatte brudd på offentlighetsloven.

Pressens ønske om å fotografere lagrettmedlemmene i Kristin-saken er avvist av Høyesterett.

Pressens offentlighetsutvalg kuppet oppmerksomheten på Sivilombudsmannens åpenhetsseminar. Se eksemplene her.

Båtturen i Middelhavet får følger. Mens Kongen har sendt pressen takkebrev etter mediefri Finnmark-tur.