Reklame (129)

12 sider om «Slik kjøper DU billett til fotballkamp» mellom Norge og Brasils 1998-lage, skriver Kjetil B. Alstadheim.

TV 2 tester ut det nye reklamekonseptet i sommer, og tar like mye betalt som for ordinær reklame.

Mediehusene viser til at de forsøkte å få et eget intervju med artisten. 

Internetts 12-månedersvekst på 12,4 prosent. Dagspressen ned 23,3 prosent. 

Britenes medietilsyn avviser regjeringens forespørsel om å stanse spillreklame på norske TV-kanaler som sender fra Storbritannia. Ap og KrF foreslår nye grep.

Kulturministeren åpner for endringer i kringkastingsloven. 

Har nå en tredel av den totale omsetningen og puster tv i nakken, ifølge tall fra Mediebyråforeningen.

215 millioner reklamekroner er blitt borte bare det siste året.

Selv om ni av ti unge sjekker nyheter daglig, sier halvparten av de mellom 16 og 25 år at de ikke vil betale for nyheter. Fire av ti legger inn reklamefilter.

Har tapt 168 millioner reklamekroner på ett år.

Avisene har sett 147,3 millioner kroner i annonseomsetning fordufte på ett år.

Forteller i sanntid hvor mange som har lest nyhetssakene.

Også TV solgte bra i første halvår, mens trykte medier er nede i 10 prosent av markedet. Juni trekker det samlede resultatet ned.

Nesten én prosent faller byråenes kjøp av reklameplass i mediene.

Begrunner bruk av Macbook med at det var karakterbyggende.

Medienes inntekter fra tradisjonelle nettannonser stupte i første kvartal. Gratisjournalistikk på nett er ikke liv laga, mener mediebyrå.

Med samme trend som de siste fire årene vil dagspressens reklameomsetning ha forduftet innen mai 2019.

Ananalysebyrået ZenithOptimedia tror på globalt oppsving i år.

Original reklamekampanje har rullet i 10 år, se bildeserien.

Sider