Rødt (4)

Tar ikke stilling til en rekke spørsmål på mediefeltet, mediansvarslov, momsfritak og hvordan frilansere kan sikres rimelig vederlag.

Partileder Bjørnar Moxnes vil sikre at alle landsdekkende partier som stiller til valg, skal få dekning i mediene, men vil ikke styre det redaksjonelle innholdet.

Begrunnes med manglende oppslutning.