Rolf Sønstelie (2)

Faller på sin egen urimelighet, svarer VG.

Men er det rett å la en video av en «ruset» tenåringen være underholdning. VG var blant dem som publiserte den. Vi spurte.