samfunnsoppdraget (2)

Har kjøpt rettigheter til å lage Danmarks Radios program med samme navn. 

Holder sin første pressekonferanse etter at han ble innsatt som president.