Sigurd Holter Torp (3)

Mener redaktørene må betale for ærekrenkende omtale

Eide-saken:

TV 2s advokat Sigurd Holter Torp slo tilbake og krevde full frifinnelse i søksmålet Per Kristian Eide har anlagt mot mediehuset.

TV 2s advokater vil prosedere på at det ikke har skjedd noen ærekrenkelser i millionsøksmålet fra hjernekirurg Per Kristian Eide.