Tor Saglie (1)

Departementet tar kritikken på alvor og varsler ekstern gjennomgang og ansettelse av flere vikarer.