Torbjørn Brenna (13)

Men flere ekstraordinære kostnader gjør at underskuddet blir langt høyere enn planlagt.

HAMAR (Journalisten): Samtidig økes kontingenten.

Journalistlaget vil spare mer penger på ledelsens valg, men de ansatte påpeker at lokalene er for små.

Underskuddet i Journalistlaget ligger an til å bli én million større enn budsjettert.

#njlm17

NJ klarte å redusere underskuddet i fjor. Bunnlinjen på nesten fire millioner bedre enn budsjettert. Likevel fins det flere større sprekker.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten): Fagorganisasjonen har allerede plassert 0,8 millioner kroner i slike selskaper, og mer skal det bli.

#njlm17

Øker aksjeandelen fra 15 til 28 prosent, og deler fondet på nær 80 millioner kroner i to. Pål Hellesnes er kritisk til økt risiko.

Sterk bekymring i NJs landsstyre over et beregnet underskudd på 5 millioner kroner i år. En av representantene valgte å advare mot skifteretten.

Vil ikke forplikte seg til å kjøpe inn bøker om Journalistens hundreårige historie for en bestemt sum.

Sekretariatsleder Torbjørn Brenna fikk inn flere kontingentinntekter enn forventet.

Nedgangstidene i mediebransjen gir økt arbeidsmengde for fagforeningen.

Torbjørn Brenna (51) klar til å ta kommandoen, med solid ledererfaring fra både politiet og Forsvaret.

Kommunikasjonsrådgiver Hilde Tretterud og kampanjeleder Arnt Sommerlund blant søkerne.