valgnatten (1)

Større internasjonal interesse enn sist.