Desksjef

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: annonse@journalisten.no

Firma
Bane Nor SF
Søknadsfrist
23.04.17

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Desksjef

Desksjefen har det operative ansvaret for å koordinere Bane NORs redaksjonelle kommunikasjonsarbeid. Desksjefen tar ansvar for å vurdere, prioritere, produsere og distribuere innhold, tekst, foto og video gjennom interne og eksterne kanaler og har overblikk over mulighetene digitale kanaler gir.  

Desksjefen vil jobbe tett med et team av kommunikasjonsmedarbeidere, og samarbeide både med medievakter og vårt kundesenter. Stillingen er nyopprettet og plassert i Samfunnskontakt, som er en av fire konsernstaber i Bane NOR.

Arbeidsoppgaver

 • Redaktøransvar for banenor.no
 • Premissgiver og bestiller av saker basert på dagsaktuelle hendelser og mer langsiktig fagstoff
 • Ansvarlig for produksjon av løpende aktualitetsinformasjon
 • Skrive, tilrettelegge og publisere egenutviklede saker
 • Bidra til å videreutvikle våre nettsider med fokus på aktualiteter og redaksjonelt innhold i samarbeid med kommunikasjonsmedarbeidere, teknisk leverandør og designavdelingen
 • Samarbeide og koordinere med intranettredaksjonen i utviklingen av interne og eksterne kommunikasjonstiltak
 • Samarbeide og koordinere innsalg av saker til media sammen med våre medievakter og kommunikasjonsrådgivere
 • Videreutvikle Bane NORs bruk av sosiale medier som kanal for toveisdialog
 • Delta i gjennomføringen av øvrige kommunikasjonsoppgaver
 • Inngå i Bane NORs team for beredskapskommunikasjon

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og minst tre års informasjonsfaglig erfaring. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med nettredaktørrollen, deskarbeid og journalistisk teft, gjerne fra store virksomheter
 • Erfaring med mediehåndtering og rådgivning
 • Helhetlig forståelse for hvordan budskap og saker bør formidles eksternt og internt
 • Inngående kjennskap i bruk av analyseverktøy for digitale kanaler
 • Inngående kjennskap til hvordan store virksomheter bør tilrettelegge tilstedeværelse og bruk av digitale dialogverktøy
 • Du må ha evnen til å se nye muligheter for målrettet og effektiv kommunikasjon med i et digitalt landskap som i stadig utvikling
 • Evne til å sette deg raskt inn i saker og i et helhetsperspektiv
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne og evne til å gjøre fagstoff tilgjengelig og lesbart

Personlige egenskaper

 • Den vi ønsker oss har evnen til å tenke klart under press, er løsningsorientert og handlekraftig
 • Evne til å inspirere og motivere medarbeidere, samt samhandle med ulike fagmiljøer.
 • Du må være proaktiv, initiativrik og ha høy gjennomføringsevne
 • Du må kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, engasjert og profesjonell

Vi tilbyr

 • En sentral rolle med stor påvirkningskraft
 • Et meningsfylt arbeid hos en viktig samfunnsaktør
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Sentral beliggenhet i Oslo sentrum
 • Lønn etter avtale

Kontaktinfo:

Jonette Øyen, Konserndirektør Samfunnskontakt, +47 924 92 423

Søk på stillingen her: www.webcruiter.no

Søknadsfrist: 23. april 2017

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: annonse@journalisten.no

Les også

Reportasje:

SANDNESSJØEN (Journalisten): Helgelands Blad holder til i et hus fra 1920 med eget trykkeri.

STORTINGET (Journalisten:) Partiets nye mediepolitiske talsperson sier han vil legge vekt på å lytte til mediebransjeaktørene.

Forlater Rema 1000 etter mindre enn ett år.