Vil du bli informasjonsarbeider i Rondane og Dovrefjell? Dovrefjell og Rondane Nasjonalparkstyre søker informasjonsmedarbeider i 2 ½ års engasjement.

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: [email protected]

Firma
Dovrefjell nasjonalparkstyre
Søknadsfrist
10.09.17

Dovrefjell har i hele vår historie representert det evige, uforanderlige og trygge. De fleste kjenner eden fra 1814: “Enige og troe, inntil Dovre falder!” Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell. 4 400 km2 av disse områdene er vernet som nasjonalpark og andre verneområder med Snøhetta (2286) som naturlig midtpunkt og magnet på besøkende.

Rondane er vår første nasjonalpark (1962) og en av landets mest besøkte. Sentralt rager Rondanemassivet med sine ti 2000-meters topper over roligere fjellterreng i nord og sør. Rondane er et karrig fjellområde, mens Dovrefjell har en rik vegetasjon. Området et tilrettelagt for fotturisme med flere store betjente hytter, og er omkranset av store hytteområder.

I Dovrefjell og Rondane lever vår opprinnelige ville fjellrein, vi finner ert unikt planteliv og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag. Titusener besøker områdene årlig.

«Dovrefjell nasjonalparkstyre» og «Rondane Dovre nasjonalparkstyre» betegner både selve de valgte styrene, og organisasjonene med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere hver. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene og har kontorsted hos Norsk villreinsenter nord, Hjerkinn.

Mer informasjon om oss

www.nasjonalparkstyre.no/dovrefjell

www.nasjonalparkstyre.no/rondane-dovre

Vil du bli informasjonsarbeider i Rondane og Dovrefjell? Dovrefjell og Rondane Nasjonalparkstyre søker informasjonsmedarbeider i 2 ½ års engasjement.

Nasjonalparkstyrene søker nå:

Prosjektleder – informasjon (2 ½ år)

Vi søker en dyktig, engasjert og selvstendig prosjektleder som har relevante faglige kunnskaper og erfaring fra informasjonsarbeid, praktiske ferdigheter og er en dyktig formidler skriftlig og muntlig. Prosjektperioden er to og et halvt år, med forbehold om fortsatt midler fra Miljødirektoratet etter år 1.

Prosjektet skal beskrive og starte etablering av en ny informasjonsstruktur for de verneområdene der Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og Dovrefjell nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndigheter. Prosjektet skal resultere i et godt beslutningsunderlag med sikte på etablering av en struktur for informasjon om nasjonalparkene og de andre verneområdene våre og en fast informasjonsmedarbeider som felles ressurs for hele forvaltningsmiljøet på Hjerkinn.

Det er utarbeidet en prosjektplan som beskriver bakgrunnen for prosjektet, mål og rammer, økonomi og organisering. Denne sendes på anmodning.

Prosjektets varighet:

1.12.2017 – 1.6.2019 (forbehold om finansiering ut over år 1 og justering for tiltredelsesdato)

Arbeidsoppgaver:

Beskrive, planlegge og etablere en ny informasjonsstruktur for de verneområdene der Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og Dovrefjell nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndigheter – i alt 6 100 km2 fra Oppdal til Hamar og Åndalsnes til Tynset.
Prosjektet skal resultere i et godt beslutningsunderlag med sikte på å vurdere å etablere et besøkssenter nasjonalpark og en fast informasjonsmedarbeider som felles ressurs for hele forvaltningsmiljøet på Hjerkinn.

Arbeidet vil knyttes opp mot nasjonalparksekretariatenes arbeid med besøksstrategier.

Kvalifikasjoner:

Relevant utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå. Dokumentert praksis og resultater kan erstatte formalkompetanse.

Vi er ute etter en person som kan informasjon, og er dyktig til å utnytte den naturfaglige kompetansen kollegaene besitter. Erfaring innen informasjonsarbeid og planlegging av slikt arbeid, både på nett, papir og fysisk ute og inne.

Gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig. Ferdigheter i andre språk er en fordel.

Førerkort klasse B, må disponere egen bil.

Egenskaper:

  • Selvstendig, pliktoppfyllende, gode samarbeidsevner.

  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

  • Evne til å ta til seg og framstille andres kunnskap for et bredt publikum.

  • Godt humør.

Arbeidsplass:

Forvaltningsknutepunktet på Norsk villreinsenter nord, Hjerkinn.
Kontorlandskap med tolv kollegaer: To nasjonalparkforvaltere for Dovrefjell og to for Rondane-Dovre; Norsk villreinsenter nord med daglig leder, fagkonsulent og to naturveiledere; Pilegrimsenter Dovrefjell med daglig leder, prosjektstilling Kongevegen over Dovrefjell og to naturoppsyn SNO. Enkle bofasiliteter kan tilbys på Hjerkinn. 3 minutters gange fra Hjerkinn stasjon på Dovrebanen, 4 ½ t fra Oslo og 2 t fra Trondheim. Ladestasjon for el-bil på tunet, rett ved E6.

Stillingsstørrelse, lønn, arbeidstid

100 % stilling, lønn etter avtale.
Arbeidstid 37,5 t uke. Det må påregnes reiser og møter utenom ordinær arbeidstid.

Prosjektansvarlig:

Dovrefjell nasjonalparkstyre og Rondane-Dovre nasjonalparkstyre.

Styringsgruppe:

Denne er sammensatt av leder for nasjonalparkstyrene og en representant for hvert styre. Videre en representant for villreinsenteret og en for pilegrimssenteret, samt representant(er?) for reiselivet i områdene.

Sekretariat:

Prosjektleder er sekretær for styringsgruppen og for arbeidet, og utgjør sammen med en forvalter for hvert område prosjektsekretariatet.

Rapportering:

Prosjektleder rapporterer i det daglige til nasjonalparkforvalter og ellers til styringsgruppen.

Kontaktpersoner:

Nasjonalparkforvalter Carl S. Bjurstedt 61 26 62 07
[email protected] eller

Styreleder Bengt Fasteraune 474 65 370
[email protected]

Søknad:

Søknad med CV (vi etterspør attester om aktuelt) til
[email protected] eller til
Dovrefjell nasjonalparkstyre
Hjerkinnhusvegen 33
2661 HJERKINN

Frist: 10. september 2017

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: [email protected]

Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
01.12.2017
Søknadsfrist
01.12.2017
Søknadsfrist
Snarest
Søknadsfrist
03.12.2017
Søknadsfrist
05.12.2017
Søknadsfrist
10.12.2017

Les også

Undersøkelse viser at NRK og VGs valgkampdekning på nett var nesten identiske.

MARIENLYST (Journalisten:) Landsstyret vedtok millionunderskudd i Norsk Journalistlag til neste år.