Kommunikasjonsdirektør - Helse Nord RHF

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: [email protected]

Firma
Helse Nord
Søknadsfrist
25.09.17

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Den tjenesteytende virksomheten er organisert i fem helseforetak heleid av Helse Nord RHF. Helseforetaksgruppen har over 13 000 årsverk. Helse Nord har også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 65 medarbeidere er lokalisert i Bodø. Les mer her

Kommunikasjonsdirektør - Helse Nord RHF

Helse Nord, Helse Nord RHF

Vil du arbeide med en velferdssektor som angår alle og som alle har meninger om? Vil du jobbe med hele Nord-Norge og Svalbard som arbeidsfelt? Helse Nord RHF søker kommunikasjonsdirektør til Nord-Norges mest spennende kommunikasjonsjobb. Kommunikasjonsdirektøren er del av Helse Nord RHFs ledergruppe og leder en stab med tre medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og forsterke kommunikasjonsarbeidet i helseforetaksgruppen internt og eksternt.
 • Styrke kommunikasjonsperspektivet i prosesser, utredninger og saksbehandling.
 • Delta i utviklingen av informasjon og tjenester til pasienten på nett.
 • Mediekontakt.
 • Utarbeide/vedlikeholde strategi for sosiale medier.

Kvalifikasjoner

 • Det er kombinasjonen av utdanning, erfaring og personlige egenskaper som vil ligge til grunn for vårt valg av medarbeider:
 • Høyere og relevant utdanning der kommunikasjon bør inngå i fagkretsen
 • Relevant erfaring, gjerne fra større organisasjoner
 • God forståelse for og kunnskap om ulike kommunikasjonskanaler og bruk av sosiale medier.
 • Innsikt i og forståelse for politiske prosesser
 • Interesse for ny velferdsteknologi og de mulighetene som ligger i denne.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode lederegenskaper som evner å engasjere.
 • Jobber godt i team.
 • Åpenhet, godt humør og tydelighet kommer godt med.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø i Bodø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjonsordninger.

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo: Karin Paulke, Stabsdirektør, 906 88713.

Søk på stillingen her: www.webcruiter.no

Søknadsfrist: 25. september 2017

 

 

 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: [email protected]nalisten.no

Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
01.12.2017
Søknadsfrist
01.12.2017
Søknadsfrist
Snarest
Søknadsfrist
03.12.2017
Søknadsfrist
05.12.2017
Søknadsfrist
10.12.2017

Les også

Undersøkelse viser at NRK og VGs valgkampdekning på nett var nesten identiske.

MARIENLYST (Journalisten:) Landsstyret vedtok millionunderskudd i Norsk Journalistlag til neste år.