Taleskriver/ kommunikasjonsrådgiver i Kunnskapsdepartementet

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: annonse@journalisten.no

Firma
Kunnskapsdepartementet
Søknadsfrist
26.04.17

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for utformingen av den nasjonale barnehage-, utdannings- og forskningspolitikken. Departementet har om lag 300 medarbeidere, fordelt på seks avdelinger. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Kommunikasjonsenheten (KOM) har ni faste stillinger, og er organisert i stab direkte under departementsråden. KOM leder det kommunikasjonsfaglige arbeidet i departementet. Enheten arbeider med mediehåndtering og medieovervåkning, gir kommunikasjonsfaglige råd til politisk ledelse og jobber med strategisk kommunikasjon. KOM skriver taler og planlegger arrangementer og reiser for politisk ledelse. KOM har også ansvar for internkommunikasjon, departementets nettsider på regjeringen.no og sosiale medier.

Taleskriver/ kommunikasjonsrådgiver i Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har fra august 2017 ledig et års engasjement som taleskriver og kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver) i kommunikasjonsenheten (KOM).

Du vil skrive taler, debattinnlegg og kronikker i tett samarbeid med politisk ledelse og fagavdelingene i departementet. I tillegg vil du forberede reiser og arrangementer, gi råd om mediehåndtering og gjøre andre løpende kommunikasjonsoppgaver.

Du vil få en hektisk og spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver. De skal løses i tett samarbeid med politisk ledelse, andre medarbeidere i KOM og resten av departementet. Du må kunne levere høy kvalitet også når tiden er knapp.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder 

 • Skrive taler for statsråden og øvrig politisk ledelse om regjeringens politikk for barnehage, skole, høyere utdanning, forskning, voksenopplæring og kompetanse.
 • Organisere arbeidet med talene til politisk ledelse, i tett samarbeid med fagavdelingene.
 • Lage presentasjoner.
 • Skrive debattinnlegg og kronikker.
 • Forberede reiser og arrangementer for statsråden og øvrig politisk ledelse.
 • Lage korte filmer eller på andre måter visualisere budskap fra politikernes reiser og taler til sosiale medier.
 • Håndtere mediehenvendelser og gi råd om hvordan disse bør besvares.
 • Utføre andre løpende kommunikasjonsoppgaver.
 • Inngå i kommunikasjonsenhetens turnusordning.

Kvalifikasjoner 

Vi er på jakt etter en medarbeider som viser initiativ, er kreativ og som evner å fortelle den gode historien.

Du har:

 • Høyere utdanning, gjerne innenfor kommunikasjon, journalistikk eller retorikk. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.
 • Erfaring med å skrive taler.
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig. Det er en fordel om du behersker både bokmål og nynorsk.
 • Gode kunnskaper i engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Erfaring med å lage presentasjoner, gjerne også ved hjelp av film og infografikk.
 • Jobbet med kommunikasjon og/eller journalistikk tidligere.
 • Forståelse for hvordan politisk ledelse arbeider, og for samspillet mellom politikere og embedsverk.

Videre ønsker vi oss at du har:

 • Stor arbeidskapasitet.
 • Evne til å håndtere mange baller i lufta samtidig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode organisatoriske evner.
 • Evne til å jobbe raskt under press.
 • Orden og ryddighet.
 • Allsidig erfaring fra kommunikasjonsarbeid.

Vi tilbyr

 • lønn etter statens regulativ som rådgiver/ seniorrådgiver, fra 516 000 - 684 600, avhengig av kvalifikasjoner
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • opplæring med bruk av fadder og introduksjonskurs
 • gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse med blant annet et av markedets billigste boliglån

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen.
 • Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert.
 • Søkere som blir innkalt til intervju, må ta med originale attester og vitnemål.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.
 • Som IA-virksomhet legger departementet vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktperson for stillingen

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, tlf. 992 14 610

Søk på stillingen her: www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 26. april 2017

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: annonse@journalisten.no

Les også

Reportasje:

SANDNESSJØEN (Journalisten): Helgelands Blad holder til i et hus fra 1920 med eget trykkeri.

STORTINGET (Journalisten:) Partiets nye mediepolitiske talsperson sier han vil legge vekt på å lytte til mediebransjeaktørene.

Forlater Rema 1000 etter mindre enn ett år.