Journalist i fagbladet Fontene

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: annonse@journalisten.no

Firma
LO Media
Søknadsfrist
05.03.17

Fontene er fagblad for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Utgiver er Fellesorganisasjonen (FO), fagforening og profesjonsforbund. Magasinet kommer 10 ganger i året og har et opplag på 28.000. I tillegg kommer nettstedet fontene.no og to utgaver av Fontene forskning. Fontene-redaksjonen består av fire redaksjonelle medarbeidere og en grafiker, og redigeres etter Redaktørplakaten. Redaksjonen er en del av LO Media, et fagbladmiljø med 40 redaksjonelle medarbeidere som dekker arbeidsliv, fagbevegelse, næringsliv og velferd landet rundt.

Journalist i fagbladet Fontene

En av våre dyktige journalister går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger.

Vi søker deg som:

Har god penn og journalistisk erfaring.

Har blikk for nyheter og gode historier.

Kan sette dagsorden med egne saker og finne gode vinklinger på saker i det øvrige nyhetsbildet.

Liker å jobbe på digitale plattformer.

Har tanker om hvordan Fontene kan videreutvikles digitalt. 

Kan ta egne bilder.

Er interessert i arbeidsliv, velferdstjenester, fagbevegelse og politikk.

Vi tilbyr:

Gode lønns- og arbeidsbetingelser.

Varierte oppgaver i trivelig arbeidsmiljø med kolleger tilhørende 14 redaksjoner.

Fine lokaler sentralt i Oslo.

Spørsmål rettes til:

Ansvarlig redaktør Solfrid Rød: solfrid.rod@lomedia.no eller 994 66 565.

Leder i NJ-klubben, Lene Svenning: lene.svenning@lomedia.no eller 918 79 132.

Søknad med kort CV sendes til: solfrid.rod@lomedia.no

Søknadsfrist: 05. mars 2017

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: annonse@journalisten.no