Direktør Kommunikasjonsavdelingen i Norad

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: annonse@journalisten.no

Firma
NORAD
Søknadsfrist
06.08.17

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid - gir faglige råd på det utviklingspolitiske området til Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, forvalter tilskuddsordninger på utviklingsfeltet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås. Norad er en fagetat administrativt underlagt Utenriksdepartementet.I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet (KLD).

Strategien tegner et bakteppe med endrede forutsetninger for å bidra til utvikling i fattige land. Det er i mange land positiv utvikling på viktige områder som helse og utdanning, samtidig som konflikter og rettigheter under press fører til tilbakeslag andre steder. Dette skjer samtidig som vestlig bistands innflytelse reduseres og andre aktører og kapitalstrømmer får større betydning. Utviklingssamarbeid dreier seg ikke bare om penger, men i økende grad også om kunnskap og erfaringer.

Direktør Kommunikasjonsavdelingen i Norad

Vil du ta utfordringen som ansvarlig for kommunikasjon av norsk bistand i det offentlige rom?

Norad søker ny avdelingsdirektør som skal lede og utvikle Kommunikasjonsavdelingen, hvor de viktigste oppgavene er å bidra til formidling av resultater og erfaringer fra norsk utviklingssamarbeid samt tilrettelegging av møteplasser for utviklings- og bistandsfaglig debatt. Avdelingen har ansvar for pressesaker, mediearbeid, digitale kanaler, informasjonsmateriell og bibliotek.  

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Omsette Norads strategi til konkrete handlingsplaner og informasjonsprodukter
 • Sørge for at overordnede føringer, strategi og politiske prioriteringer blir kommunisert
 • Tilrettelegging av møteplasser for utviklings- og bistandsfaglig debatt
 • Pressemeldinger og innsynssaker
 • Utøve ledelse tilpasset den enkelte medarbeiders rolle, erfaring og kompetanse
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø i tråd med lov- og avtaleverk

 Kvalifikasjoner:

 • Masterutdanning/tilsvarende, fortrinnsvis innen kommunikasjon og samfunnsfag
 • Erfaring som informasjonssjef/kommunikasjonssjef fra komplekse virksomheter
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra mediehus eller kommunikasjonsbyråer er en fordel
 • Forstå politisk beslutningsprosesser
 • Bistandspolitisk interesse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi ser etter kandidater som:

 • Ser helhetsbildet og sammenhenger
 • Har interesse for samfunn og bistand
 • Er en relasjonsbygger med interesse for ledelse
 • Delegerer og gir oppmerksomhet
 • Med stor gjennomføringsevne
 • Har politisk teft

Vi søker kandidater som ønsker å jobbe med bistandsfaglige problemstillinger og offentlig kommunikasjon. Norad er i vekst og har en virksomhet som får økende interesse fra presse og allmenhet, noe som stiller store krav til tydelighet, åpenhet og presis informasjonsformidling. Kommunikasjonsdirektøren har en svært viktig rolle som rådgiver for Norads ledelse i det offentlige rom. Stillingen er profilert og synlig med bred kontaktflate både internt og eksternt. I tillegg leder kommunikasjonsdirektøren en avdeling med ca. 10 medarbeidere. Staten er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke. Søknadsfrist 6. august 2017.

Ved spørsmål om stillingen eller ønske om ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Head4More ved Sylvia Maria Sørensen, tlf. 918 33 926 eller Jan Petter Halvorsen, tlf. 952 99 077.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 06. august 2017

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: annonse@journalisten.no

Les også

Reportasje:

SANDNESSJØEN (Journalisten): Helgelands Blad holder til i et hus fra 1920 med eget trykkeri.

STORTINGET (Journalisten:) Partiets nye mediepolitiske talsperson sier han vil legge vekt på å lytte til mediebransjeaktørene.

Forlater Rema 1000 etter mindre enn ett år.