Vi søker en organisasjonsmedarbeider

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: annonse@journalisten.no

Firma
Norsk Journalistlag
Søknadsfrist
01.11.17
E-post

Norsk Journalistlag (NJ) er en uavhengig fagforening som arbeider for etisk, kritisk og fri journalistikk. NJ ivaretar journalistenes profesjonsfaglige interesser, opphavsrettigheter og rettigheter knyttet til lønns- og arbeidsforhold. Sekretariatet - med snaut 30 ansatte, inkludert leder og nestleder på fulltid - ligger i Oslo sentrum.

Vi søker en organisasjonsmedarbeider

Ledig vikariat i 100 prosent stilling

Du mener fagforeningen har en viktig betydning og ønsker å bidra til å bygge NJ som en sterk organisasjon. Du er en person som kan formidle hvor nyttig medlemskapet er for det enkelte medlem, og kan trives like godt i dialog med medlemmene, som med rutinearbeid. Du har gjerne erfaring som journalist, kanskje nyutdannet sådan. Du er god til å snakke med folk og du er en praktiker som tar tak i oppgavene og får dem gjennomført.

Stillingen ligger i avdelingen for Journalistikk og organisasjon og dine arbeidsoppgaver handler i første rekke om:

  • Medlemskontakt
  • Medlemsregistrering
  • Medlemsfordeler

Og ellers tar du et tak der det trengs.

Ansettelse snarest mulig. Vikariatet varer til sommeren 2018, og det er muligheter for forlengelse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder for Journalistikk og organisasjon, Hilde Tretterud, på telefon 22 05 39 50.

Søknad sendes på e-post til nj@nj.no innen 1. november.

Søknadsfrist: 01. november 2017

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: annonse@journalisten.no