Redaksjonssjef – digital utvikling

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: annonse@journalisten.no

Firma
NRK
Søknadsfrist
13.12.17

NRK er Norges offentlig finansierte allmennkringkaster og mediehus, med et omfattende samfunnsoppdrag som er unikt i det norske mediemarkedet. NRK skal informere, opplyse, utfordre og underholde nordmenn via TV, radio og nye medieplattformer. Våre grunnleggende verdier er åpenhet, mot og troverdighet. Det er vår oppgave å speile hele Norge. Derfor har vi medarbeidere og kontorer landet rundt.

NRK er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Redaksjonssjef – digital utvikling

Dokumentar- og samfunnsavdelingen i NRK styrker satsingen på nyskapende, fordypende digital journalistikk og søker derfor en redaksjonssjef for digital utvikling.

NRKs dokumentar- og samfunnsavdeling er med sine 140 medarbeidere Norges største og kanskje viktigste redaksjon for fordypningsjournalistikk. Avdelingen lager innhold som spenner fra gravejournalistikk til feature, magasiner og livsstilsstoff på alle plattformer.

Avdelingen produserer sterke programmer som avslører, beriker og berører, herunder Brennpunkt, Innafor, Ekko, NRK Skole, Helene sjekker inn, Radiodokumentaren, og Hva feiler det deg. Avdelingen har et stort miljø for historiefortelling og journalistikk på digitale plattformer.

 

Stillingen rapporterer til redaktør. Du vil samarbeide tett med resten av avdelingsledelsen og redaksjonene på tvers av avdelingen. Du skal ha løpende dialog med andre av NRKs teknologiske og kreative utviklingsmiljøer. Du vil også være et bindeledd inn i innsiktsmiljøene i NRK. Stillingen er nyopprettet, noe som betyr at du vil få frihet til å påvirke innholdet i den, og ansvar for å få på plass rutiner og struktur.


Du har ansvar for innovasjon innenfor hele avdelingens digitale leveranser, og skal bidra til at vi strategisk baserer prioriteringer på riktig brukerinnsikt, at vi bygger opp rett kompetanse i avdelingen, og at vi eksperimenterer innsiktsbasert med nye former for digital journalistikk/historiefortelling.

Arbeidsoppgaver • Være en aktiv pådriver for at avdelingen driver nyskapende formidling av fordypende innhold. • Ideutvikle og lansere innovasjoner knyttet til NRKs fordypende innhold på digitale flater. • Sikre økt innsikt om publikums behov og bruk av innholdet vårt, og sikre at prioriteringer baseres på denne innsikten. • Være dokumentar- og samfunnsavdelingens stemme inn i teknologiske utviklingsprioriteringer. • Styrke kompetanse på digital formidling for hele avdelingen. • Delta i konkrete redaksjonelle prosjekter. • Være bindeledd og sparringspartner mot andre digitalmiljøer i NRK, og være ledergruppens digitale spisskompetanse.

 

Kvalifikasjoner: • Høyere utdanning. • Erfaring med utvikling av journalistikk for digitale plattformer eller solid digital kompetanse fra redaksjonelt beslektede miljøer. • Kjennskap til Google Analytics og/eller andre analyseverktøy. • God teknologisk innsikt, dokumenterte kunnskaper om teknologiske trender og teknologisk utviklingsarbeid. • Relevant ledererfaring.

 

Personlige egenskaper • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. • Du må trives med omgivelser i endring, og makte å være en igangsetter og ta eierskap til prosesser. • Du brenner for å skape ny, relevant, fordypende historiefortelling for publikum og har oppskriften for hvordan knekke nye koder for innholdsformidling på nettbaserte plattformer. • Du har analytiske egenskaper og vet hvordan du i praksis kan jobbe systematisk og innsiktsbasert. • Du har et hjerte for fordypende journalistikk, men trives med tempo. • Du er nysgjerrig og inkluderende – overfor mennesker og ny teknologi.

 

 

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke er akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

 

Søknadsfrist: 13 desember 2017

 

Kontaktinfo:

Frank Gander, redaktør

Tlf 92261711

Frank.Gander@nrk.no

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: annonse@journalisten.no