Vil du jobbe som researcher ved PSTs innhentingsavdeling? - PST

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: annonse@journalisten.no

Firma
Politiets sikkerhetstjeneste (PST
Søknadsfrist
20.08.17

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Politiets sikkerheitsteneste (PST) er den nasjonale sikkerheits- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo. 

Vil du jobbe som researcher ved PSTs innhentingsavdeling? - PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Trives du foran en dataskjerm? Pleier du å finne det du leter etter? Synes du det er givende å dykke dypt ned i en problemstilling, skape struktur og formidle det du finner?

Da er du kanskje den medarbeideren vi ser etter!

Seksjonen du skal jobbe i, har et nasjonalt ansvar for innhenting og vurdering av informasjon fra åpne kilder, utvikling av fagområdet OSINT og metoder for informasjonsinnhenting fra internett.

Arbeidsoppgavene dine vil være å lokalisere, innhente, bearbeide, strukturere og kvalitetssikre informasjon fra relevante kilder på internett, kort sagt research og presentasjon. Vi er en seksjon som er sammensatt av personer med variert kompetanse og bakgrunn. Det er gode muligheter for faglig utvikling, og på sikt vil du kunne få delta i utviklingsprosjekter. Du vil også kunne få mulighet til å vitne i retten for PST.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg med relevant høyere utdanning og researchrelevant arbeidserfaring. Relevant erfaring og særskilte kunnskaper kan kompensere for krav til formell utdanning. 

Vi ser gjerne at du har kompetanse innen et eller flere av følgende områder:

  • sosiale medier og fora på internett
  • innhenting, bearbeiding, strukturering og analysering av store mengder informasjon, gjerne med kompetanse innen programmeringsspråk som for eksempel Python, Perl, PHP, Ruby og lignende
  • god etterretningsforståelse og erfaring med informasjonsbehandling og analyse

Språk- og kulturkunnskaper er en fordel. I tillegg til gode engelskkunnskaper er det ønskelig med kompetanse i nordøstkaukasiske språk. Opplys i din søknad hvilke språk du behersker og på hvilket nivå.

Som kollega bidrar du til en inkluderende kultur, du lærer gjerne bort til andre, men er også ydmyk og involverer andre der egen kompetanse ikke strekker til. Du har et presist språk og har en pedagogisk tilnærming når du skal formidle kompleks informasjon. 

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyere sikkerhetsklarering og autorisasjon og oppfylle kravene til norsk statsborgerskap. 

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi tilbyr

Stillingen avlønnes innenfor lønnsspennet 470 000–623 900 i stillingskode rådgiver 1434, seniorrådgiver 1364 og politioverbetjent 0287, eller i lønnsramme 42/43 for politibetjent 2/3. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Turnusarbeid må påregnes. Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Endringer i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes. 

Søknad og prosess

Send søknadsbrev og CV elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 35 og 36. Bekreftede kopier av attester og vitnemål må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. 

For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å gi personlige opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinfo:

Asbjørn Bergestuen, Seksjonsleder, 23 30 50 00

Alf Endre MagnussenFagansvarlig, 23 30 50 00

Søk på stillingen her: www.webcruiter.no

Søknadsfrist: 20. august 2017

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: annonse@journalisten.no

Les også

Reportasje:

SANDNESSJØEN (Journalisten): Helgelands Blad holder til i et hus fra 1920 med eget trykkeri.

STORTINGET (Journalisten:) Partiets nye mediepolitiske talsperson sier han vil legge vekt på å lytte til mediebransjeaktørene.

Forlater Rema 1000 etter mindre enn ett år.