Redaktør for årboka VILLREINEN

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: [email protected]

Firma
Villreinrådet
Søknadsfrist
15.02.17

Villreinrådet i Norge er en frivillig organisasjon som er eid av de fleste villreinnemdene og villreinutvalg i landets 23 villreinområder. Villreinrådet arbeider for å ivareta villreinen som art og dens behov - i et langsiktig perspektiv. Villreinrådet arbeider aktivt med formidling gjennom utgivelse av årboka Villreinen, arrangering av årlige fagdager om villrein og som bidragsyter til nettsiden villrein.no.

Redaktør for årboka VILLREINEN

Villreinrådet ser etter en dyktig redaktør og formidler som kan videreutvikle årboka Villreinen, være bidragsyter til nettsiden villrein.no og som kan bidra i Villreinrådets strategiske satsinger. Arbeidsmengden tilsvarer rundt 30 % stilling.  

Villreinrådet har et styre bestående av fem valgte representanter og har ansatt sekretær og kasserer på timebasis, samt årlig kontrakt med redaktør for “Villreinen”. I tillegg har Villreinrådet knyttet til seg flere eksterne fag - og nøkkelpersoner fra forskning og forvaltning som medlemmer av Redaksjonsrådet.  Styret i Villreinrådet møtes 3 – 5 ganger i året. Styret i Villreinrådet fungerer også som redaksjonsråd for årboka Villreinen sammen med eksterne fag- og nøkkelpersoner. Villreinrådets møtereferat er lagt ut på villrein.no.

«Villreinen» har kommet ut hvert år siden 1986. Årboka har høy anseelse og formidler ny kunnskap om villreinen i Norge.  Arne Nyaas har vært redaktør siden 2005 og ønsker å trekke seg etter vårens utgave. I tillegg til redaktøren bidrar en lang rekke skribenter med stoff og bilder i Villreinen. Villreinen trykkes i et opplag på 6000 eksemplarer rundt 15. mai og distribueres/selges i samtlige villreinområder i Norge. Villreinrådets inntekter kommer fra salg av årboka, annonser, offentlige tilskudd og kontingent fra Villreinrådets medlemmer.

Villreinrådet har startet en strategisk prosess hvor man også ser på nye måter å formidle relevant budskap på – og gjerne til nye lesere. Dette kan blant annet være digitale utgaver, temahefter mv. 

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

 • Det redaksjonelle ansvaret for Villreinen.
 • Delta på møtene i Villreinrådet og være aktiv tilrettelegger når styret i Villreinrådet fungerer som redaksjonsråd.
 • Være bidragsyter i strategisk tenking og nye satsinger innenfor formidling.
 • Bidra etter behov og avtale til nettsiden villrein.no.
 • Etter nærmere avtale, oppsøke og pleie kontakt med Villreinområdene for å samle stoff og bygge allianser.

Ønskede kvalifikasjoner for stillingen:

 • Relevant erfaring fra journalistikk/formidling.
 • Gjerne redaksjonell erfaring fra produksjon av blad, magasin, tidsskrift.
 • Interesse for jakt, friluftsliv, viltforvaltning osv.
 • Det er en fordel å beherske programvare for ombrekking, layout, nettpublisering mv.
 • Gode fotoferdigheter, erfaring med fotografering med speilreflekskamera og kunne skaffe tilveie relevante bilder.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert, samt påse at tidsfrister holdes både internt og eksternt.  
 • Det er en fordel å kjenne til digitale løsninger for presentasjon og evt. salg på nett.
 • Ny redaktør bør også være initiativrik og være villig til å prøve nye løsninger.

Vi kan tilby:

 • Svært fleksible arbeidsoppgaver som enkelt lar seg kombinere med annet arbeid.
 • Arbeid hvor man måtte ønske – evt. i kontorfellesskap på ett av Villreinsentrene hvis dette er ønskelig og mulig.
 • En svært sentral posisjon i villrein-, og utmarksforvaltning samt forskning og formidling. Dette gir et utstrakt kontaktnett.
 • Faglig utfordrende og sosialt svært trivelige møter og samlinger i Villreinrådets regi.
 • Lønn og honorar etter avtale.

For mer informasjon ring gjerne Øystein Landsgård, (leder i Villreinrådet) tlf. 915 22 915, Arne Nyaas, (redaktør Villreinen) tlf. 951 51 244, Christian Hillmann, (sekretær for Villreinrådet) tlf. 901 52 571.

Søknad sendes sekretær Christian Hillmann på e-post: [email protected]  

Søknadsfrist: 15. februar 2017

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: [email protected]

Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
27.11.2017
Søknadsfrist
01.12.2017
Søknadsfrist
01.12.2017
Søknadsfrist
Snarest
Søknadsfrist
03.12.2017
Søknadsfrist
05.12.2017
Søknadsfrist
10.12.2017

Les også

Kristelig Folkeparti og Venstre har fremforhandlet at pressestøtten videreføres på samme nivå som i år.

Fagpressedagen:

Høyres Tage Pettersen og Arbeiderparties Masud Gharahkhani ser ikke bort fra at partiene blir enig om å gi Fagpressen digitalt momsfritak.