Strategisk kommunikasjonsrådgiver

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: [email protected]

Firma
BKK
Søknadsfrist
06.02.18

BKK er et ledende selskap på Vestlandet innen fornybar energi og fremtidsrettet infrastruktur.Vår virksomhet omfatter alt fra produksjon av vannkraft og annen fornybar energi, til utbyggingog drift av fiber-, strøm- og fjernvarmenett. BKK AS er morselskap i BKK-konsernet. Selskapet består av staber som setter krav ogfølger opp forretningsvirksomheten i datterselskapene, et Tjenestesenter samt et IKT-senter. Tjenestesenteret i BKK AS er et kompetansesenter som leverer tjenester til alle selskapene ikonsernet. Tjenestesenteret sikrer effektiv utnyttelse av kompetanse og bidrar til læringog forbedring på tvers i konsernet. Tjenestesenteret består av seksjonene Økonomisenter,Medarbeidertjenester, Kommunikasjon og Forretningsstøtte. 

Strategisk kommunikasjonsrådgiver

Seksjon kommunikasjon i BKKs Tjenestesenter består av 8 medarbeidere. Seksjonen utfører oppdrag for konsernledelsen og datterselskapene, og arbeider med et bredt spekter av oppgaver innen kommunikasjon, deriblant strategisk kommunikasjonsrådgivning, ekstern og intern kommunikasjon, mediehåndtering, sosiale medier, merkevare og sponsoroppfølgning. Vi ønsker å styrke teamet og søker etter en strategisk kommunikasjonsrådgiver.

Arbeidsoppgaver

En strategisk kommunikasjonsrådgiver er ledelsens nærmeste rådgiver i saker som omhandler kommunikasjon, og utvikling og gjennomføring av kommunikasjonsaktiviteter.

Rådgiveren forstår intuitivt kundenes behov. Rådgiveren bidrar gjennom målrettet kommunikasjonsarbeid til å tilrettelegge for strategiimplementering og kulturbygging i selskapene. Rådgiveren er en allrounder, med god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig, og behersker alle kommunikasjonsformer (print, sosiale medier, video, osv). Rådgiveren har høy kommunikasjonsfaglig kompetanse i tillegg til digital forståelse, endringskompetanse, og innehar strategisk og kommersiell tankegang. Rådgiveren arbeider selvstendig eller i team, er proaktiv og strukturert, og er komfortabel både i medias søkelys, i eier- og myndighetskommunikasjon, så vel som i utfordrerrollen. God strategisk forståelse og kompetanse om samfunn, politikk og næringsliv er en forutsetning.

Kvalifikasjoner

Høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå, med kommunikasjon i fagkretsen. Minimum 5-10 års relevant erfaring forventes. Bachelor kan vurderes som tilstrekkelig under forutsetning av flerårig relevant erfaring og dokumenterte resultater.

Strategisk kommunikasjonsrådgiver er en krevende rolle som fordrer personlige egenskap og ferdigheter. Du liker å utfordre, er strukturert og selvstendig, har god serviceinnstilling og er både endringsvillig og endringsdyktig. Du ønsker å bidra til innovasjon og forbedring av prosesser og arbeidsoppgaver. Du trives i en travel hverdag og har høy gjennomføringsevne.

Kontaktperson

Anna Silje O. Andersen
Seksjonssjef Kommunikasjon
Tlf: 91595646
[email protected]

Søk på stillingen her

Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar imot søknader via vårt elektroniske søknadsskjema.

Søknadsfrist: 06. februar 2018

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: [email protected]

Søknadsfrist
23.02.2018
Søknadsfrist
28.02.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
05.03.2018
Søknadsfrist
09.03.2018
Søknadsfrist
11.03.2018
Søknadsfrist
14.03.2018

Les også

Bruker ikke Twitter for å nå pressen, men for å nå folk, sier kommunikasjonsleder.

Ny jobb:

Jeg kommer helt sikkert til å tråle gjennom postlister, sier Øystå.