Kommunikasjonsrådgiver i nyopprettet stilling - Helse Midt-Norge RHF

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: [email protected]

Firma
Helse Midt-Norge RHF
Søknadsfrist
04.02.18

Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og økonomi og Helseplattformen en del av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21 milliarder kroner.

Helse Midt-Norge RHF er lokalisert på Stjørdal. Se ytterligere informasjon på www.helse-midt.no.

Kommunikasjonsrådgiver i nyopprettet stilling - Helse Midt-Norge RHF

Er du den vi søker etter?

Du vil være en del av kommunikasjonsavdelingen i det regionale helseforetaket. Vi har et nært samarbeid med helseforetakene og prosjekter i egen region, og samarbeider også nasjonalt. Avdelingen har ansvar for intern og ekstern informasjon ved beredskap. Vi følges tett av både lokale og nasjonale medier. Kommunikasjonsavdelingen har en sentral rolle i å følge opp mediehenvendelser.

Helse Midt-Norge har en felles kommunikasjonsstrategi som bygger på våre verdier: Trygghet, respekt og kvalitet. Vi skal i vår kommunikasjon framstå samordnet og tydelig, være åpen, inkluderende og proaktiv.

Arbeidsoppgaver

 • Vil være knyttet til formidling og utforming av effektive (og gjerne kreative) løsninger for deling av informasjon gjennom bruk av elektroniske medier, lyd og bilde, magasin og andre trykksaker.
 • Helse Midt-Norge RHF er aktiv bruker av sosiale medier, internett og en intranett-løsning for hele regionen som nå videreutvikles. Du vil være bidragsyter på disse plattformene og i utforming av og innhold til mer tradisjonelle trykksaker.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen kommunikasjon og/eller medievitenskap
 • Gode språklige ferdigheter
 • Kunnskap om og forståelse for moderne web-kommunikasjon
 • Erfaring fra redaksjonelt arbeid
 • Erfaring prosjektrettet arbeid
 • God samfunnsforståelse
 • Kjennskap til og interesse for spesialisthelsetjenesten

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Initiativrik og beslutningsdyktig
 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og systematisk arbeidsform.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i en av Midt-Norges største organisasjoner
 • Lønn og betingelser etter avtale
 • God pensjonsordning i KLP

Kontaktinfo:

Tor Harald Haukås, Kommunikasjonsdirektør, 93498136

Søk på stillingen her: www.webcruiter.no

Søknadsfrist: 04. februar 2018

 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: [email protected]

Søknadsfrist
28.02.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
05.03.2018
Søknadsfrist
09.03.2018
Søknadsfrist
11.03.2018
Søknadsfrist
11.03.2018
Søknadsfrist
14.03.2018
Søknadsfrist
15.03.2018
Søknadsfrist
18.03.2018

Les også

Journalistene mener det ville vært mer fornuftig å produsere innholdet som skal tiltrekke nye abonnenter. 

Språkkviss:

Språkkvissen følger med glede medaljefangsten i vinter-OL.