Nyheitsjournalist med sterk digital kompetanse

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: annonse@journalisten.no

Firma
NRK
Søknadsfrist
18.03.18

NRK skal styrke demokratiet, og vi skal samle og engasjere alle som bur i Noreg. Som landets offentleg finansierte allmennkringkastar og mediehus har vi eit omfattande allmennkringkastaroppdrag.

Gjennom TV, radio og andre medieplatterformer skal vi bidra til eit nysgjerrig og inkluderande samfunn. Våre grunnleggande verdiar er å vere open, modig og truverdig.

Vi har kontor og medarbeidarar i heile landet, og vi ynskjer fleire kollegaer med digital eller fleirkulturell kompetanse.

Nyheitsjournalist med sterk digital kompetanse

NRK Møre og Romsdal leitar etter ein knallgod reporter som kan vere med å løfte oss vidare i det store og spennande digitalskiftet i nyheitsjournalistikken i NRK.

Den vi søkjer brenn for å drive fram dei største nyheitene først på digitale plattformer, lokalt og nasjonalt. Du har utprega digital forståing og kompetanse i innhenting og presentasjon av sakene du jobbar med - på nett, mobil og i sosiale medier.

Arbeidsoppgåver

 • Jobbe fram eigensaker og presentere desse på en god og engasjerande måte med tekst, lyd, bilete eller video på våre digitale publiseringsplattformer – nett, mobil og sosiale medier.
 • Dekke det løpande nyheitsbiletet frå desk og gjennom reportasjearbeid – og heve desse sakene gjennom reportasjegrep og nye vinklingar
 • Utforske nye forteljargrep på dei ulike plattformene
 • Fordi vi jobbar fleirmedielt og i turnus må du også kunne levere saker til radio og tv, og pårekne arbeid på kveld og i helgar

Kvalifikasjonar

 • Du må ha god nyheitsteft og gode allmennkunnskapar
 • Du må ha erfaring frå nyhetsjournalistikk, spesielt for nett/mobil
 • Eit godt språk, og evne til å ha oversikt i ein hektisk arbeidskvardag
 • Meistre temposkiftet mellom løpande nyheitsarbeid og eigensaker
 • Høg etisk medvit
 • Kjenner godt til utviklingstrekka i det digitale skiftet i media og ha god brukarinnsikt.
 • Kunnskap om og kontaktar i Møre og Romsdal
 • Førarkort personbil

Personlege eigenskapar

 • Vi søker ein iderik person med ambisjonar i arbeidet sitt, stor gjennomføringskraft og som er god på lagarbeid. Du er uredd, flink til å finne løysingar, sjølvstendig i arbeidet, og går gjerne inn i krevjande saksfelt.
 • Lyst og evne til å jobbe i ein pulserande nyheitsredaksjon med høgt tempo.

Vi tilbyr

 • Eit triveleg, inkluderande redaksjonsmiljø i sentrum av Ålesund, der du får utfordre deg sjølv og utvikle deg saman med flinke kollegaer.
 • Spennande nettverk av dyktige folk i den største mediebedrifta i Noreg.

Kontaktinfo:

Hallstein Vemøy, Distriktsredaktør(+47) 908 73 149

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 18. mars 2018

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: annonse@journalisten.no

Les også

Programdirektør Kyrre Nakkim avviser at NRK hvitvasker meningene til Helge Lurås og Hans Rustad, slik Eivind Trædal påstod i mandagens Dagsnytt atten. 

– Nå kan vi ha nyheter tidligere, senere og oftere enn tidligere, sier Hadelands redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen.