Det er ledig fast stilling som kommunikasjonsrådgiver - Stab for kommunikasjon

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: [email protected]

Firma
Politiet
Søknadsfrist
29.01.18

Øst politidistrikt ble etablert 1. januar 2016 og består av de tidligere politidistriktene Follo, Romerike og Østfold. Politidistriktet er landets nest største med over 1750 medarbeidere som betjener 700.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt ligger i Ski.

Særtrekk ved politidistriktet er at vi har landets tre største grenseoverganger; Oslo lufthavn, Svinesund og Ørje. Det genererer kriminalitet spesielt innenfor vinning og narkotika, samt utlendingsfeltet.

Flere av landets største byer er også lokalisert i politidistriktet. Sammen med store tettsteder, store landbruksområder og lang kystlinje gir dette politidistriktet en tilsvarende bredde i oppgaveløsningen med redningsoppdrag, ordenstjeneste, etterforskning, oppgaver knyttet til grensen, samt sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver m.m. Vi kan derfor tilby en arbeidsplass med varierte og spennende utfordringer.

Vi ønsker å være en organisasjon som gjenspeiler den kulturelle og kjønnsmessige sammensetningen i befolkningen.

For alle våre stillinger kreves plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Det er ledig fast stilling som kommunikasjonsrådgiver - Stab for kommunikasjon

Politiet, Øst pd

Vil du være med å styrke kommunikasjonsarbeidet i politiet?

Politiet er inne i en spennende fase som inkluderer en krevende og omfattende reform. Øst politidistriktet er i omstilling og fra årsskifte skal blant annet ny felles operasjonssentral etableres og endelig organisasjonsstruktur implementeres. Våre profiler på sosiale medier skal også endres som følge av sammenslåingen og vår tilstedeværelse på nett og sosiale medier skal styrkes. 

Stab for kommunikasjon i Øst politidistrikt har det overordnete ansvaret for å bidra til at politiet kommuniserer godt og målrettet internt, eksternt og i krise. Staben skal bidra til at distriktet benytter kommunikasjon som et pedagogisk og strategisk virkemiddel for å nå regionale og nasjonale mål. 

Stab for kommunikasjon har nå en ledig en fast stilling som kommunikasjonsrådgiver. Den vi søker vil blant annet få en sentral rolle i å følge opp den videre implementering av nærpolitireformen i distriktet og ta del i arbeidet med å styrke vår tilstedeværelse på nett og sosiale medier. For øvrig vil du inngå i vårt team på fire medarbeidere og være kommunikasjonsfaglig rådgiver og støttespiller for både ledere og medarbeidere.

Den rette kandidaten har solid faglig kompetanse og erfaring innen kommunikasjon, strategisk så vel som operativt. Vi ser etter kandidater som kan dokumentere erfaring og gode resultater når det gjelder internkommunikasjon og endringskommunikasjon samt erfaring med sosiale medier.

Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering av kandidater vil vi vektlegge disse egenskapene.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte opp under videre implementering av politireformen i Øst politidistrikt
 • Være kommunikasjonsfaglig støttespiller og rådgiver for ledere og kolleger
 • Produsere innhold til politiets intranett, politiet.no og på sosiale medier
 • Håndtere mediehenvendelser og være pressekontakt

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:
 • Høyere utdanning innen kommunikasjonsrelevante fag. Kandidater med mastergrad vil ha en fordel
 • For å tilsettes som rådgiver ønsker vi minimum 3 års relevant arbeidserfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • For å tilsettes som seniorrådgiver ønsker vi minimum 5 års relevant og bred erfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Kan dokumentere relevante og gode resultater fra tidligere jobber
 • Kan vise til meget god journalistisk teft og svært gode skriveferdigheter
 • Meget god digital kompetanse og erfaring med innholdsproduksjon til forskjellige digitale flater
 • Ønskelig:
 • Erfaring med internkommunikasjon under større endringsprosesser
 • Erfaring fra offentlig sektor
 • Kjennskap til politiets oppgaver og utfordringer
 • Erfaring fra krisehåndtering
 • Erfaring med produksjon av film, video og/ animasjoner

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe under høyt arbeidspress
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • Samfunnsorientert og forståelse for kommunikasjon inn i politiets samfunnsoppdrag

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
 • En utfordrende stilling med stor synlighet og bred kontaktflate. Du vil inngå i et landsomfattende nettverk av kommunikasjonsmedarbeidere i politiet.
 • I henhold til normal lønnsinnplassering i Øst politidistrikt avlønnes stillingen som rådgiver (SKO 1434) i lønnstrinn fra 63-65 (fra kr. 542.900-569.000), eller som seniorrådgiver (SKO 1363 ) i lønnstrinn fra 65-70 (fra kr. 563.500-623.900)
 • Øst politidistrikt er en IA-bedrift og er tilknyttet moderne bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)

Kontaktinfo:

Ann-Kristin Endal, Leder Stab for kommunikasjon, 997 40 740

Søk på stillingen her: www.webcruiter.no

Søknadsfrist: 29. januar 2018

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: [email protected]

Søknadsfrist
23.02.2018
Søknadsfrist
28.02.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
05.03.2018
Søknadsfrist
09.03.2018
Søknadsfrist
11.03.2018
Søknadsfrist
14.03.2018

Les også

Bruker ikke Twitter for å nå pressen, men for å nå folk, sier kommunikasjonsleder.

Ny jobb:

Jeg kommer helt sikkert til å tråle gjennom postlister, sier Øystå.