Riksrevisjonen søker kommunikasjonsrådgiver

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: [email protected]

Firma
Riksrevisjonen
Søknadsfrist
18.02.18

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.


Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, og vi har ca. 465 årsverk.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

 

Riksrevisjonen søker kommunikasjonsrådgiver

Vil du være med på å ta kommunikasjonsarbeidet i Riksrevisjonen et steg videre?

Vi har en ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. Kommunikasjonsarbeidet i Riksrevisjonen er plassert i stabsseksjon for toppledelsen. Seksjonen har til sammen tolv medarbeidere, derav tre kommunikasjonsrådgivere. I tillegg har seksjonen ansvar for juridiske tjenester og virksomhetsstyring, og er programsekretariat for modernisering av virksomheten.

Kommunikasjonsfeltet er et satsingsområde i Riksrevisjonen. I 2018 skal vi utvikle et nytt nettsted, bruke sosiale medier mer aktivt og utvikle nye rapporteringsformer. Som kommunikasjonsmedarbeider vil du få mulighet til å delta i og påvirke dette utviklingsarbeidet. Vi har en bevisst satsing på kompetanseutvikling.

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innen kommunikasjon, mediefag eller andre relevante fagkombinasjoner
 • omfattende og relevant erfaring innenfor aktuelt fagområde kan kompensere for manglende formell utdanning. Søkere med utdanning tatt i utlandet må legge ved dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå i forhold til norsk utdanning
 • minst fire års erfaring fra medie-/kommunikasjonsarbeid
 • erfaring med innholdsproduksjon på nett og i sosiale medier
 • svært god formuleringsevne i norsk, både skriftlig og muntlig
 • beherske engelsk, både skriftlig og muntlig
 • kjennskap til offentlig forvaltning

Det er ønskelig med:

 • erfaring med klarspråksarbeid og redaksjonelt arbeid med publikasjoner
 • erfaring med fotografering og videoproduksjon
 • kjennskap til Photoshop og SharePoint og andre publiseringsverktøy

Utdanningsretning

 • Journalistikk / Kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • effektiv
 • selvstendig
 • god gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • tilsetting som rådgiver fra kr 430 100 til 508 800, eller
 • tilsetting som seniorrådgiver fra kr 517 700 til 704 800 - høyere avlønning kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • fleksibel arbeidstid
 • sommertid
 • Riksrevisjonen er en inkluderende arbeidslivsbedrift

Vitnemål og attester vedlegges søknaden. Vedlegg som ikke sendes elektronisk, sendes innen søknadsfristen til Riksrevisjonen, HR-seksjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo. Innsendte dokumenter blir ikke returnert.

Kontaktinformasjon

 • Susanne Berg-Hansen, Seniorrådgiver, tlf. 959 33 834

 • Stig Folkvord, Avdelingsdirektør, tlf.: 464 27 385

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir varslet hvis reservasjonen ikke blir tatt til følge, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd § 25.

Søk på stillingen her: www.webcruiter.no

Søknadsfrist: 18. februar 2018

 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 913 99 337 eller e-post: [email protected]

Søknadsfrist
28.02.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
01.03.2018
Søknadsfrist
05.03.2018
Søknadsfrist
09.03.2018
Søknadsfrist
11.03.2018
Søknadsfrist
11.03.2018
Søknadsfrist
14.03.2018
Søknadsfrist
15.03.2018
Søknadsfrist
18.03.2018

Les også

Journalistene mener det ville vært mer fornuftig å produsere innholdet som skal tiltrekke nye abonnenter. 

Språkkviss:

Språkkvissen følger med glede medaljefangsten i vinter-OL.