Driva-oppslag «frikjent» i PFU

En reportasjeserie i lokalavisa Driva om økonomiske misforhold ble skarpt kritisert av pressekolleger på årsmøtet i Møre og Romsdal Journalistlag. Men nå har Driva fått medhold i PFU.

Published   Updated

Sunndalsøra-avisa Driva dekket i en periode fra mars til juni en sak om økonomiske misforhold i det lokale datafirmaet Sutech. Det ble satt søkelys, med navn og bilde, på daglig leder som hadde blitt bedt om å gå på dagen.

Vedkommende var også en kjent og respektert lokalpolitiker. Drivas dekning ble innklaget til PFU som følge av at avisa fra første dag identifiserte kvinnen, uten at det forelå anmeldelse eller etterforskning var igangsatt. Klageren viste dessuten til at det var inngått avtale om at firmaets styre ikke skulle anmelde misligholdet, siden daglig leder skulle gjøre opp for seg og avtalens innhold ikke skulle offentliggjøres.

Saken ble dekket av Drivas redaktør Thor A. Nagell, som i tillegg til sinte leserbrev og PFU-anmeldelse, måtte tåle skarp kritikk fra pressekolleger under en etikkdebatt på årsmøtet i Møre og Romsdal Journalistlag. «Katastrofalt dårlig journalistikk» var en av karakteristikkene som ble brukt om det første oppslaget, som ble publisert samme dag som årsmøtet åpnet.

Derfor er det nok ekstra gledelig for Nagell at Pressens Faglige Utvalg har kommet fram til at Driva var i sin fulle rett til å gå inn i de bakenforliggende årsaker til at det omtalte firmaets daglige leder brått hadde fratrådt sin stilling. PFU mener avisas dekning må ses på bakgrunn av at vedkommende var en høyt ansett lokalpolitiker, og dermed måtte betraktes som en offentlig person som må tåle å komme i et kritisk søkelys.

«Slik utvalget ser det hadde kvinnen selv satt seg i en situasjon der hun måtte regne med stor oppmerksomhet fra pressens side når årsaken til hennes fratreden ble kjent. Utvalget tar til etterretning at avisa har medgitt ukorrekte og upresise formuleringer, men kan ikke se at disse på avgjørende eller uakseptabel måte har skapt et feilaktig inntrykk av sakens realiteter», heter det fra PFU.