NRK og TV 2 filmet ulovlig i retten

Mandag og tirsdag gjorde TV 2 og NRK for første gang tv-opptak i Oslo tingrett. Begge tabbet seg ut og risikerer nå rettergangsbot eller anmeldelse og foretaksstraff.

Published   Updated

Det første forsøket med tv-overføring fra en norsk rettssal endte så ille som det kunne. I strid med alle forutsetninger og alle løfter som var gitt til de tiltalte, kom både TV 2-nyhetene mandag og NRK Dagsrevyen tirsdag med bilder, der tiltalte kunne gjenkjennes.

Både NRK og TV 2 har lagt seg så flate som det overhodet er mulig etter det som er skjedd, men det spørs om det holder. I lange brev til Oslo tingrett ber de om unnskyldning, beklager og forklarer.

I tingretten er imidlertid både dommer, forsvarere og tiltalte svært oppbragt. En av de tiltalte, en norsk-tyrker med familie i Norge, er så sint at han onsdag forlot retten. Han nekter å komme tilbake fordi han ble gjenkjent på et filmkutt på NRK-nyhetene tirsdag kveld.

En første konsekvens er at tingretten har nedlagt forbud mot bruk av håndholdt kamera. I løpet av uken blir det klart om episodene får ytterligere konsekvenser.

«Utrolig uheldig»

Hovedtiltalte, eller tiltalte nr.én som det heter, en georgier, ble gjenkjent i TV 2-nyhetene mandag kveld. Hans advokat, Gunhild Bergan, sier til Journalisten at hennes klient har reagert sterkt. Hun mener saken er meget uheldig selv om det neppe er gjort med vilje.

Dommer Ellen Meinich Martens sier til Journalisten at saken er utrolig uheldig, og at slikt ganske enkelt ikke må skje. Nettopp fordi dette var første gang en norsk rett tillater fjernsynsopptak. Hendelsen framstår som et klart tillitsbrudd, mener hun, og er ekstra ille fordi det var retten som bestemte at fjernsynet skulle få filme, etter at alle forsvarerne hadde motsatt seg det.

- Både NRK og TV 2 beklager uforbeholdent det som er skjedd. Hva skjer nå?

- Jeg anser beklagelsene som tilfredsstillende i denne omgang, men har bedt om kommentarer fra partene. Så vil vi vurdere hvilke skritt som eventuelt skal tas, sier Martens.

Rettergangsbot eller foretaksstraff

Tingretten har to sanksjonsmuligheter overfor de to tv-selskapene. Retten kan idømme NRK og TV 2 en rettergangsbot eller de kan anmelde forholdet og selskapene risikerer da en foretaksstraff. I løpet av torsdagen vil det trolig være klart om det blir aktuelt å bøtlegge de to tv-kanalene.

Saken kan imidlertid få som konsekvens at tv-kameraenes inntog i norske rettssaler vanskeliggjøres. Mange i rettsapparatet er ytterst skeptiske til å la kameraene slippe til. Man kan ikke se bort fra at episodene i Oslo tingrett mandag og tirsdag gir vann på mølla til de dommere og sorenskrivere som i utgangspunktet er skeptiske til mer åpenhet i retten.

TV 2 og NRK beklager

Både TV 2 og NRK beklager det inntrufne. NRK skriver til tingretten at «innledningsvis ønsker NRK å beklage uforbeholdent» at det er filmet ulovlig. Også TV 2 beklager uten noe som helst utenomsnakk.

- Vi har begått en feil, men det var ikke tilsiktet. Det beklager vi helt og holdent. Er ikke det greit, da, sier nyhetsredaktør Kjell Øvre Helland.

Både Øvre Helland og reportasjesjef Per-Arne Bjerke er opptatt av at denne episoden ikke får noen konsekvenser når det gjelder tv-medienes adgang til norske rettssaler.

- Det viktige her er at vi nå for første gang slipper til i norske rettssaler, og jeg håper ikke denne saken får negative konsekvenser for det, sier Bjerke.

Begge de to nyhetssjefene betegner tilfellene som et hendelig uhell.

Seks sekunder på skjermen

Det var mandag TV 2 skulle debutere i retten. TV 2 hadde fått tillatelse til å ha et kamera i retten for å filme fra prosedyreinnleggene i den omfattende prostitusjons- og trafficking-saken som nå har gått for tingretten.

TV 2 hadde montert et fast kamera til dette, men ønsket også å ta noen løsere bilder, da dommeren kom inn i rettslokalet. Da opptaket begynte, sto tiltalte nr. én skjult bak sin forsvarer, men satte seg plutselig ned, før dommeren var på plass, og ble dermed synlig på skjermen. Glippen ble ikke oppdaget på desk senere heller.

I NRKs tilfelle dreier det seg om at man ville ha bilder av en av forsvarerne i pausen. Ved en glipp kom en av de tiltalte med på bildet i en kort sekvens. Dessuten ville man ha bilder av TV 2s fastmonterte kamera for å dokumentere det historiske i at man for første gang fikk filme fra en rettssal. Denne filmingen fortsatte også etter at retten var satt, noe NRK ikke hadde tillatelse til.