TV 2 er best på debatt

TV 2 har de beste debattprogrammene på tv. Det viser en fersk undersøkelse fra NRK Forskningen.

NRK gjennomfører hvert år en profilundersøkelse, der man vurderer kanalen opp mot de andre tv-stasjonene. Både i år og i fjor viser målingene at TV 2 er klart best på debattprogrammer. Pål T. Jørgensen og Oddvar Stenstrøm kan derfor lene seg fornøyd tilbake. Hele 51 prosent av et representativt utvalg sier at TV 2-debattene er best.

Også på to andre felt, film og utenlandske serier, kommer TV 2 klart best ut av undersøkelsen. Men så er det brått slutt. På alle de ni andre programområdene oppgir folk at de foretrekker NRK

NRK er suverent best likt (67 prosent) når det gjelder norske underholdningsprogrammer, men også når det gjelder barne-tv, fakta- og informasjonsprogrammer, kulturprogrammer, nyheter, sport, naturprogrammer, dokumentar og norske serier er NRK best likt.