Larsen tilbake til Tidens Krav

Jan-Erik Larsen (42) blir ny eneleder i Tidens Krav, som han også tidligere har vært sjef for. Men først skal han hjelpe Jens Stoltenberg.

Stillingen som administrerende direktør og sjefredaktør i Tidens Krav innebærer også ansvaret som mediehusleder i Mediehus Nordmøre. I dag driver Jan-Erik Larsen, som tidligere har vært statssekretær ved Statsministerens kontor, selvstendig rådgivningsvirksomhet. I valgkampen er Larsen hyret inn av Arbeiderpartiet for å bistå Jens Stoltenberg.

Etter valget bærer det tilbake til hans gamle avis, som han forlot for 12 år siden.

- Det er flere grunner til at jeg har takket ja til stillingen. Jeg anser dette for å være en uhyre spennende jobb i en avis som er viktig for Nordmøre og Kristiansund. Slik jeg ser det, er Tidens Krav en av de mest sentrale bedriftene i byen. Dessuten har jeg i mange år bodd i byen og hatt mitt virke utenbys med 200 reisedager i året. Nå får jeg en spennende jobb og kan være mindre på reise. Mange brikker har falt på plass, sier Jan-Erik Larsen til Tidens Krav.

Han ledet bedriften gjennom en omfattende omstillingsprosess på slutten av den såkalte aviskrigen mellom Tidens Krav og Nordmørsposten i Kristiansund. Larsen gikk fra Tidens Krav til Telemarksavisa som direktør og sjefredaktør. Fra 1998 til 2004 satt han i konsernledelsen i A-pressen, bare avbrutt av en periode som statssekretær ved Statsministerens kontor.

Larsen har vært pressemann siden 1981, da han startet som journalist i lokalavisa Indre Nordmør i Surnadal. Han har også vært innom Nordmørsposten, Arbeider-Avisa og Dagbladet.