Thomas Spence ny OJ-leder

Valgkomiteen i Oslo Journalistlag innstiller enstemmig Thomas Spence fra Aftenposten som ny OJ-leder. Han lover kamp om og for de unge.

Published   Updated

OJ avholder årsmøte førstkommende onsdag. Mona Askerød fra Nationen går av etter to år i vervet som OJ-leder. Askerød har hatt sine hjertesaker som OJ-leder, blant annet situasjonen for midlertidig ansatte og etablering av NJ-klubber i de mindre Oslo-redaksjonene. Hun har også ledet NJs studentutvalg og dermed stått i spissen for noe nær en fordobling av antall studentmedlemmer i NJ.

Veteran overtar

Valgkomiteen går enstemmig inn for å velge en av OJs og NJs veteraner til ny leder. Thomas Spence (48) har takket ja til å overta klubba i OJ. Han har vært ansatt som journalist i Aftenposten siden 1994. I perioden 1981 til 1994 var han tilknyttet Dagbladet, mens pressekarrieren startet som redaktør av Universitas.

Valgkomiteen går inn for Line Scheistrøen fra LO-Media som ny nestleder i OJ-styret. Hun har tidligere mangeårig erfaring som leder av Hålogaland Journalistlag og som medlem av NJs landsstyre.

Spence har hatt en rekke verv i organisasjonen. Han satt i OJ-styret tidlig på 90-tallet og har erfaring som varamedlem til NJs landsstyre. Under aviskonflikten i 2002 var Spence en engasjert streikeleder for OJ, og da det endte med avisstreik på nytt i 2004 ble han utpekt til å delta i NJs sentrale streikekomité.

– OJ viktig

– Hvorfor velger du å ta denne utfordringen?

– Jeg har vært med i OJ i forskjellige sammenhenger i alle mine år som journalist. OJ er en viktig organisasjon, og det har alltid vært spennende å være medlem og tillitsvalgt. Jeg tror at jeg med min erfaring kan bidra på forskjellige områder.

– Har du pekt deg ut spesielle hjertesaker allerede?

– Det er viktig at OJ forblir, og styrker seg som, NJs viktigste lag. Det har vi spesielle forutsetninger for. Vi må prøve å bli et redskap både for tariffaglige og journalistfaglige saker. Vi må ta opp saker som berører journalistenes hverdag, enten det dreier seg om ny struktur, ny utvikling av mediebransjen, nye stengsler og hindringer og nye utfordringer for journalister. Vi må ta opp slike temaer både på debattmøter og gjennom prosesser og utredninger i OJ. Samtidig må vi følge prosessene som foregår i NJ tett, og være en viktig og tung innspiller der.

Felles utfordringer

– Du er jo ikke i den yngste årsklassen. Hva føler du at du har å bidra med når det gjelder de fremadstormende nettjournalistene?

– Der fikk jeg den, ja. Men enten man er ung eller gammel, jobber på nett eller i gammeldags papir, så har man en del helt felles, grunnleggende utfordringer. Det gjelder økonomi og ansettelsesforhold, men også rent journalistfaglige ting. For eksempel hvordan yrket skal utøves i en ny tid, med press både fra kilder, eiere og konkurrenter. Da spiller det ikke så stor rolle om man tilhører det ene eller det andre mediet.

Vil dra de unge med

På denne bakgrunn mener Spence det er viktig å få en bevissthet blant de nye og voksende journalistgruppene, som på nett, i lokal-tv og andre medieplattformer, for at OJ og NJ-systemet er viktig også for dem.

– Dessverre er det vel slik at interessen og sansen for organisering og kollektiv atferd er mindre blant yngre generasjoner enn før. Men vi må prøve å få dem med, likevel. De må forstå at det ikke bare dreier seg om gammeldags fagforeningskollektivisme, men om en arena og en mulighet til å påvirke og være med på å utforme sin egen hverdag. Det dreier seg like mye om hva de unge kan gjøre for OJ, som om hva jeg kan gjøre for dem.

Passerer 4.000

– Nå er det registrert 3.913 medlemmer i OJ. Da er det vel et naturlig mål for deg å runde 4.000 i din lederperiode?

– Ja, det er det. Oslo er størst og er magneten og motoren i norsk medieliv. Selvfølgelig er det her veksten bør komme, sier Thomas Spence.

Valgkomiteen innstiller på følgende OJ-styre, i tillegg til leder og nestleder:

Morten Øverbye (Dagbladet Multimedia), Hege Iren Nestegard (NRK), Bård Zakariassen (TV 2), Marius Tetlie (VG) og Alexandra Beverfjord (Dagbladet, ikke på valg)

På varalisten står blant andre Åsne Haugli (Dagens Næringsliv) og Carolina M. Johansen (NRK Østlandssendingen).