PFU aksepterer avisnavn på fotball-liga

PFU mener man bare må akseptere at avisa Firda har inngått sponsoravtale som innebærer at distriktets 3. divisjonsfotball kalles for Firdaligaen.

Published   Updated

Og det til tross for at det i Tekstreklameplakatens punkt 3 heter at arrangementer som har sponsornavn som hovedregel ikke skal omtales med navn som er identiske med eller impliserer sponsornavn. Spesielt i denne saken er også at Sogn og Fjordane Journalistlag står bak klagen og at det er en avis – Firda – som har inngått avtale om bruk av firmanavnet.

Vanlig

PFU viser til at det etter hvert er blitt vanlig i norsk presse å bruke sponsornavn i forbindelse med idrettsarrangementer. Og konstaterer at det synes å være praktisk umulig å overholde et forbud mot bruk av slike navn, slik Tekstreklameplakaten legger opp til: «På basis av en innarbeidet praksis mener utvalget derfor at man må akseptere Firdas bruk av eget firmanavn som benevnelse på 3. divisjonsfotballen i Sogn og Fjordane», lyder konklusjonen fra utvalget.

I sin klage viste også det lokale journalistlaget til Tekstreklameplakatens punkt sju, der det kreves at sponsorer ikke skal ha innflytelse på redaksjonelt innhold. Og til punkt elleve, som maner mediene til å opprettholde et klart skille mellom markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid.

Ren markedsavtale

Firda argumenterte på sin side med at det dreier seg om en rent markedsmessig avtale for å profilere avisa i fylket, og at avtalen ikke har innvirkning på avisas dekning av den lokale 3. divisjonsfotballen. Og at det ikke ligger noen begrensninger for andre medier i forhold til tilgang og omtale.

Pressens Faglige Utvalg mener Firda på en tilfredsstillende måte har opprettholdt et klart skille mellom mediebedriftens sponsoraktivitet og den redaksjonelle dekningen av fotballen i Sogn og Fjordane. Samtidig heter det i uttalelsen at utvalget på generelt grunnlag anbefaler mediebedrifter å være tilbakeholdne med sponsoraktiviteter som kan stille den redaksjonelle uavhengigheten i tvil. Men etter en samlet vurdering finner PFU at Firda ikke har brutt god presseskikk.