– Gode argumenter for dagens ordning

Statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet mener tilsvarende ordninger i andre land vil redde det norske momsfritaket.

Published   Updated

ESAs foreløpige avgjørelse om at det norske momsfritaket for aviser og seriøse tidsskrifter innebærer ulovlig støtte, møter motbør i regjeringskvartalet. Finansdepartementet skal nå sende et grundig svar til ESA, hvor man klargjør Norges syn og politikk. Og statssekretær Geir Axelsen (Ap) mener Norge har gode argumenter for å beholde dagens ordning.

– Vi vil spesielt vektlegge to ting i denne saken. Dels at dette er en ordning som har eksistert siden 1970, og dels at mange andre land i EU har tilsvarende ordninger. Da må man anta at det er en politikk som ligger fast i EU, og det er igjen gode argumenter for at Norge selv – og ikke ESA – kan avgjøre hvordan den norske politikken på dette punktet skal være, sier Axelsen til Journalisten.

Tar fort ett år

Han peker på at ESA ikke kan påvirke EU i den sammenheng, og at en eventuell endring i EU-land – som igjen kan føre til større press på Norge – må komme fra Europa-kommisjonen.

Etter at Norge har svart ESA, vil også andre land ha anledning til å komme med sine vurderinger av spørsmålet rundt momsfritak. I praksis betyr det at det fort vil ta ett år før ESA kan komme med en endelig avgjørelse, mener Axelsen.

Karen Eldbjørg Toven i Magasin- og Ukepresseforeningen sier seg kjempefornøyd med ESAs konklusjon, selv om den bare er foreløpig og selv om det vil ta lang tid før en endelig avgjørelse foreligger.

– Det er et utrolig stort skritt på veien for å få gjennomført en likebehandling. Det vil tvinge norske myndigheter til å se på forskjellsbehandlingen, sier Toven til Kampanje.

Hypotetisk spørsmål

Momsfritaket for aviser og tidsskrifter utgjør rundt 1,2 milliarder kroner årlig

– Hvis denne ESA-avgjørelsen skulle ende med krav om at dagens ordning opphører, hvilke alternativ ser du da som mest realistisk: nullsats eller moms for samtlige aviser og blader?

– Det blir et hypotetisk spørsmål som jeg ikke kan ta stilling til nå. Og det ligger fast at vi mener at vi har gode argumenter for å beholde dagens ordning, sier Axelsen.

Karen Eldbjørg Toven understreker over Kampanje at bransjeorganisasjonen ikke har som mål å påføre avisene store momskostnader.

– Vårt ankepunkt er at kjøperne skal kunne velge blader og aviser ut fra de samme priskriteriene, sier Toven.