Kvænene vil ha ukeavis

Redaktør Liisa Koivulehto har i 12 år laget den kvænske månedsavisen Ruijan Kaiku. Nå vil hun utgi ukeavis.

Published   Updated

Ruija Forlag som utgir den kvænske avisen har på ny sendt søknad til myndighetene om økt pressestøtte. I år får de 900.000 kroner i årlig støtte, men de ber nå om 2,9 millioner kroner. Det vil muliggjøre fast utgivelse av avisen hver uke og en stab på fire årsverk. I dag er Liisa Koivulehto aleneredaktør på kontoret i Tromsø.

Koivulehto mener at den kvænske befolkningen i Norge er utsatt for direkte språklig diskriminering. Til tross for at den kvænske befolkningen er like stor som den samiske, så er det samene som stikker av med nesten all pressestøtten. Kvænsk ble for to år siden anerkjent som minoritetsspråk i Norge, mens det før ble ansett som en finsk variant eller dialekt. Men det er fortsatt langt fram til språklig likestilling, mener kvænforkjemperne.

Voldsom satsing på det samiske

– Det har vært en voldsom satsing på samiske interesser siden 1970-tallet. De har flere aviser, Sameting, Sameradioen, samisk teater, støtte til samisk litteratur osv., og det er flott. Men vi synes at kvænene også må få sin del, sier Liisa Koivulehto.

– Hvor mange snakker kvænsk i dag?

– Omlag en firedel av befolkningen i Troms og Finnmark er kvæner. Det er like mange kvæner som samer i Norge, men det er færre som snakker kvænsk. Det er statens politikk som har gjort samisk til et mye brukt tale- og skriftspråk, sier hun.

Ved Kvensk Institutt i Børselv opplyser instituttleder Silja Skjelnes-Mattila at departementene anslår den kvænsktalende befolkningen til mellom 2000 og 10000, men sikre tall har man ikke. Hun sier imidlertid at artikler i Ruijan Kaiku vanligvis trykkes på minst to språk.

Også positive trekk

Koivulehto legger til at det har skjedd positive ting de siste årene, og nevner spesielt det nye kvænsk-studiet på Universitetet i Tromsø og støtten til Kvensk Instiutt i Porsanger.

– Alt stoffet i Ruijan Kaiku publiseres på kvænsk, finsk og norsk, og vi er en del av det kvænskspråklige utviklingsarbeidet.

– Hvordan har interessen vært for det nye språkstudiet?

– Det startet opp et tresemesters kurs i Børselven-dialekt i januar i fjor, og 22 studenter avla eksamen nå i vår, sier Koivulehto som selv var en av dem. I begynnelsen av september startet et nytt kurs med andre dialekter.

Ønsket ukeavis lenge

Lederen for Norske Kveners Forbund, Helge Huru, sier det lenge har vært et ønske og behov blant kvænene å få en egen ukeavis.

I dag får kvænene så beskjeden statsstøtte at det rekker til svært lite. Driften av avisen Ruijan Kaiku blir veldig ineffektiv og kostbar fordi den bare kommer ut en gang i måneden. Huru er overbevist om at utgivelse av en ukeavis med et større redaksjonelt miljø vil være et stort framsteg.