Edda møter Aftenpostens bydelssatsning

Deler opp lokalavisa Ullern Avis/Akersposten.

Published   Updated

Edda Media møter Aftenpostens satsing på Oslos bydeler med å bli enda mer lokale

- Skal vi bli størst, må vi bli minst, sier redaktøren for Ullern Avis/Akersposten som nå deles i to.

Har 12 lokalaviser

- I januar starter Aftenposten sin nye bydelssatsing. Da mener vi at dette er et riktig grep for å styrke relevansen for leserne våre, sier Ivar Brynildsen, ansvarlig redaktør i Ullern Avis/Akersposten til Journalisten.

Ullern Avis/Akersposten er en del av Lokalavisene Oslo AS, som eies av Edda Media. Lokalavisene Oslo AS har i dag 11 lokalaviser i Oslo, og vil etter delingen neste år få 12 lokalaviser.

Navnene på de to nye avisene vil fortsatt være Ullern Avis/Akersposten. Men på Ullern vil det i logoen være fokus på Ullern Avis og på Vestre Aker vil det være fokus på Akersposten.

Flere kan komme

- Vi har gjort det samme med Nordstrands Blad, hvor vi ukentlig lager separate versjoner for bydelene Østensjø, Søndre Nordstrand og Nordstrand. Dette er en videreføring av konseptet, forteller Brynildsen, som ikke utelukker at det kan komme flere delinger i områder hvor Eddas lokale gratisaviser dekker mer enn en bydel, som for eksempel i Grorudalen.