Philip Lote slutter i NRK

Utenriksmedarbeider Philip Lote har sagt opp stillingen i NRK etter at han fikk avslag på søknad om permisjon.

Published   Updated

– Jeg fikk tilbud om å være kommunikasjonsleder for det norske bidraget til Verdensutstillingen, EXPO 2010 Shanghai. Det er første gang Verdensutstillingen skal holdes i Kina og første gang siden starten i 1851 at EXPO er tildelt et utviklingsland. En mulighet som ikke dukker opp for ofte og som jeg syntes lød veldig spennende, sier Lote.

NRK har imidlertid strammet kraftig inn på permisjonspraksisen de siste årene, og Lote fikk avslag. Samtidig med at Lotes permisjonssøknad ble behandlet, kom tilbudet om sluttpakker, men det passet ikke inn i Lotes opplegg. NRK har satt som en forutsetning for å kunne få sluttpakke, at man slutter i en stilling som ikke må besettes igjen. Det var tvilsomt i Lotes tilfelle.

– Jeg var allerede inne i en prosess hvor jeg ønsket erfaringer og impulser utenfor NRK. Uten at jeg kjenner reglene i detalj, så er det visstnok slik at om man tar sluttpakke, så kan man ikke søke seg tilbake før det er gått forholdsvis lang tid. Prosjektet i Shanghai er tidsbegrenset. Jeg planlegger å søke meg tilbake til NRK etter EXPO, sier Lote.

Flere forsvinner fra utenriks

Han er ikke den eneste som forsvinner fra utenriks i disse dager. En av de virkelige veteranene, Bjørn Hansen (70), har varslet sin avgang i lengre tid, og han slutter nå i NRK i forbindelse med at dekningen av USA-valget er over.

Også utenriksredaktør Gunnar Myklebust bruker USA-valget for å sette et foreløpig punktum, men bare når det gjelder sjefstillingen. Han fortsetter som medarbeider ved utenriksavdelingen, og sjefstillingen er lyst ut med søknadsfrist 16. november.

Bjørn Hansen «nedbemannet i fjor»

– Bjørns stilling ble i og for seg nedbemannet allerede i fjor, og hele avdelingen vil nå telle 16 journalister, en produksjonsleder og utenriksredaktør hjemme, samt sju korrespondenter og en stringer ute, sier Myklebust.

I alt 20 medarbeidere har fått innvilget sluttpakker, opplyser organisasjonsdirektør Solveig Jølstad.

Hun vil ikke opplyse hvem som har fått sluttpakke og hvem som har søkt om gavepensjon i tilknytning til AFP. De sistnevnte hadde søknadsfrist lørdag 1. november, og Jølstad har ennå ingen fullstendig oversikt over hvem og hvor mange som har søkt.

Slutter etter 24 år

Journalisten er imidlertid kjent med at kjente NRK-medarbeidere som Eva Sleire (oljemedarbeider i Stavanger), Arne Egil Tønseth i Tromsø og Geir Rommetveit i Bergen, er blant dem som tar sluttpakke.

– Jeg slutter til nyttår etter 24 sammenhengende år i NRK, sier Rommetveit, som rundet 57 i vår. Han har ikke bestemt seg for hva han skal gjøre, men får med seg en årslønn så han har litt tid til å tenke.

– Jeg har bestemt meg for å bestemme meg når jeg har hatt litt fri.