Superstipend til nynorskbruker

Superstipend til nynorskbruker

Mållaget i Kristiansand tilbyr superstipend til nynorsk journaliststudent.

Det er trolig landets største studentstipend som nå lyses ut av Mållaget i Kristiansand. Laget tilbyr 10.000 kroner per semester, begrenset til seks semestre. I tillegg skal Nynorsk Pressekontor (NPK) og NTB fungere som faddere for stipendiaten. Vedkommende får tilbud om egen arbeidsplass i NPK-redaksjonen i NTB, og NPK/NTB stiller hele det faglige miljøet til disposisjon som del av journaliststudiet.

Ikke reservert for sørlendinger

– Vi håper det vil være interesse for et slikt tilbud, og det er viktig å understreke at dette ikke er et tilbud som begrenser seg til journaliststudenter fra Sørlandet. Alle kan søke, men søkere fra Agder som ønsker å bruke nynorsk i arbeidet vil ha fortrinnsrett dersom de er kvalifisert, sier Berit Rekve, leder i Mediemållaget.

Som en langvarig praksisplass

Ansvarlig redaktør for Nynorsk Pressekontor, Arne Sigurd Haugen, ser fram til å ta imot en journaliststudent neste år.

– Vi tilbyr studenten å gå inn i arbeidet hos oss etter nærmere avtale, og dette blir vel ikke så ulikt de praktikantordningene vi har ellers, men det blir jo mye lenger, sier han.

– Hvordan er mulighetene til å bruke nynorsk etterpå?

– Jobbmuligheten er ikke så dårlige. Vi har 60 rene nynorskaviser, og i tillegg er det 20 aviser med begge målformer, og vi har NRK og eter- og nettmediene. Muligheten er der, sier Haugen.

Mye kaffe

Flittig kaffedrikking i Kristiansand blant setesdøler som av ulike grunner ikke rakk Amerika-båten, danner bakteppe for det nye studentstipendet. Mållaget i Kristiansand ble stiftet så langt tilbake som i september 1900, og laget satte tidlig i gang med kaffistovedrift for å skaffe inntekter.

I 1915 kjøpte laget eiendommen Gyldenløvesgate 11 midt i sentrum i Kristiansand. Her var det kaffistovadrift i mange år, fram til man i 1971 fikk reist et nybygg i fem etasjer. Bygget er en framtredende forretningsgård med kaffistove i 2. etasje.

Nedlagt og solgt

Om det er framveksten av nye kaffebarer med cappucino og kaffe latte som gjør utslaget, er uvisst, men for åtte år siden ble Kaffistova i Kristiansand nedlagt og hele 2. etasje solgt til BUL, slik at eiendommen nå er et sameie mellom Mållaget og BUL.

Det er penger fra denne driften som nå skal glede en nynorskbrukende journaliststudent.

Annonser

Stikkord:

Ledige stillinger:

Søknadsfrist
23.03.2018
Søknadsfrist
23.03.2018
Søknadsfrist
01.04.2018

Les også

Full konflikt mellom redaksjonsklubben og ledelsen i nyhetsbyrået.

BILDET:

Tre fotografer forteller hva de så etter for å fortelle om det politiske dramaet på Stortinget. 

Den nye K-rådslederen har innført ny praksis om å behandle klagesaker i temabolker.