Legger ned Dagens Medier

Medieeiernes bransjeblad avvikles ved midnatt.

Published   Updated

Mens Journalisten representerer arbeidstakernes organisasjon, representere Dagens Medier arbeidsgivernes organisasjon Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Nå følger MBL sine medlemsbedrifter og kutter i kostnadene, samt at organisasjonen skal fokusere på eget informasjonsarbeid.

– Det har lenge vært et ønske fra våre medlemmer om å intensivere og utvikle informasjonsarbeidet fra egen bransjeorganisasjon. En større medlemsundersøkelse viste allerede i 2006 et klart behov for dette, sier administrerende direktør Arvid Sand i MBL i en pressemelding.

MBL vil beholde domenet dagensmedier.no og navnet Dagens Medier.

Dagens Medier har per i dag en ansatt i full stilling, som nå går over til å jobbe med MBLs informasjonsarbeid.

– Det er selvfølgelig trist at MBL har måttet gjøre denne prioriteringen, men sett ut ifra MBLs videre utfordringer og dagens økonomiske situasjon, har jeg full forståelse for vedtaket, sier ansvarlig redaktør Elisabeth Vislie.

Nettstedet dagensmedier.no går i svart fra midnatt.