PFU uttalte seg om reklamebilag i 2003

PFU uttalte seg om reklamebilag i 2003

Pressens Faglige Utvalg kom allerede i 2003 med den prinsipputtalelsen Finn Holmer-Hoven etterlyser.

Tidligere sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Finn Holmer-Hoven, sier i Dagens Næringsliv i dag at norsk presse kan ha godt av en prinsippavgjørelse i PFU om slike annonsebilag, som redaksjonsklubben i Fevennen nå har klaget sin egen avis inn til PFU for.

En slik prinsipputtalelse vedtok PFU allerede i januar 2003. Holmer-Hoven sier at han ikke husket den aktuelle uttalelsen og synes det er viktig at flere blir klar over den.

– Det er seks år siden, og jeg erindret ikke den i farten. Det er fint å trekke den fram igjen, sier han.

Redaksjonelle produkter

I uttalelsen slås det fast at redaktøransvaret omfatter så vel redaksjonell tekst som annonser og reklame. I den enkelte publikasjon tilligger det redaktøren og redaktøren alene å treffe beslutning om hva som skal publiseres i, av, sammen med – eller i tilknytning til publikasjonen.

PFU viser til Tekstreklameplakatens punkt 2, der det blant annet heter at temabilag og temasider er redaksjonelle produkter som stiller særlige krav til journalistisk integritet. Plakaten understreker samtidig at annonsebilag og annonsesider ikke er redaksjonelle produkter. De første stiller altså særlige krav til journalistisk integritet og uavhengighet, de andre stiller ingen slike krav.

Må merkes godt

Det blir derfor avgjørende at leserne uten videre skal kunne oppfatte hva som er redaksjonelt stoff, og hva som er reklame eller annonsørbetalt informasjon. Reklamebilag skal på en tydelig og gjennomgående måte merkes slik at det ikke er tvil om at det dreier seg om reklame.

Utvalget har i en rekke uttalelser påpekt at det er uakseptabelt at artikler som fremstår som redaksjonelt stoff, utarbeides av avisenes annonse- og markedsavdelinger.

Annonsekonsulenter har ikke adgang til redaksjonelle spalter. Redaksjonelle medarbeidere arbeider ikke for annonseavdelingen. Etter utvalgets mening er det heller ikke akseptabelt av avisenes annonse- og/eller markedsavdelinger å leie inn journalistisk arbeidskraft utenfra, på siden av eller på tvers av redaksjonen.

Slike ordninger bidrar til å skape uklarhet om hva som settes på trykk ut fra rene journalistiske kriterier og hva som publiseres ut fra kommersielle interesser, heter det blant annet i uttalelsen fra PFU.

Annonser