Media Norge formelt på plass

Først i dag blir konsernet formelt etablert.

I Media Norge inngår mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad som heleide datterselskaper. I tillegg har konsernet en eierandel på 88,3 prosent i Finn.no.

– Det er hyggelig å konstatere at vi nå endelig er i mål med alle formelle vedtak i forbindelse med etableringen. Det gir oss anledning til i enda større grad å konsentrere oss om å videreutvikle våre medier og våre mediehus, sier konsernsjef Didrik Munch i en pressemelding.

Daglig leser eller bruker ca. to millioner nordmenn over 12 år ett eller flere av konsernets medier. I Media Norge jobber det ca. 2.200 personer, de fleste av dem er ansatt direkte i datterselskapene. Samlet omsetning for selskapene i Media Norge var i 2008 ca. 5,3 milliarder kroner.

Didrik Munch sier in den samme pressemeldingen at Media Norge gjennom sitt arbeid vil styrke hvert enkelt mediehus og deres felles evne til å oppnå gode resultater.

Hovedkontoret er lagt til Bergen, hvor selskapet flytter inn i nye lokaler om kort tid.