Foto: Kathrine Geard
Foto: Kathrine Geard

Sømme Hammer Årets frilanser

Priset for dekningen av krigen i Afghanistan.

Frilansjournalistene i Norsk Journalistlag utnevnte fredag kveld journalist Anders Sømme Hammer til «Årets frilanser 2010», heter det i en pressemelding fra Frilansjournalistene.

I juryens begrunnelse heter det at Sømme Hammer dekker Afghanistan for flere typer medier. Hans innslag i NRK og artikler i Dagsavisen, Dagbladet og regionavisene er velkjente. I september kom han dessuten med boken «Drømmekrigen», en annerledes krigsreportasje, der han også problematiserer sin egen rolle som reporter.

Sømme Hammer har som eneste norske reporter vært bosatt i Kabul siden 2007. Han beskriver ikke bare krigen i landet, men også hverdagen, kvinners virkelighet, private sikkerhetsselskapers kynisme og narkomanene i Kabul. Han er skeptisk både til Afghanistan-dekningen i norske medier og til det norske Forsvarets offisielle versjon av hva som foregår. Som en av de første stilte han, på selvstendig grunnlag og som resultat av egne, journalistiske undersøkelser, nødvendige og kritiske spørsmål ved det norske militære nærværet i Afghanistan.

De journalistiske verktøyene har forandret seg mye de siste årene, mens håndverket er det samme. Det dreier seg om å skildre virkeligheten og avdekke maktovergrep. Det har Anders Sømme Hammer gjort på en forbilledlig måte. Han har også vist at han kan beherske direktekommunikasjonen med publikum, via blogg.

Juryen mener det også har vært avgjørende at Sømme Hammer er en ekte frilanser. Han oppholder seg på stedet han skriver om, i dette tilfellet Afghanistan, og ivaretar dermed den klassiske rollen som undersøkende og oppsøkende journalist. Dette er svært viktig i en tid der det blir stadig færre utenlandskorrespondenter i norske medier, der journalistene sjeldnere og sjeldnere blir sendt på lengre, selvstendige reportasjereiser og der flere og flere hendelser blir dekket for norske medier gjennom utenlandske byråer.

Juryen har bestått av Ann-Magrit Berge (juryleder), Anne Lise Flavik, Vidar Frislie og Reidar Jensen.