- Vi ønsker å lede organisasjonen videre, sier NJ-leder Elin Floberghagen og nestleder Thomas Spence. De mener NJ har styrket seg der makta sitter, i kontakten med eiere og myndigheter. FOTO: BJØRN ÅGE MOSSIN
- Vi ønsker å lede organisasjonen videre, sier NJ-leder Elin Floberghagen og nestleder Thomas Spence. De mener NJ har styrket seg der makta sitter, i kontakten med eiere og myndigheter. FOTO: BJØRN ÅGE MOSSIN

NJ-toppene går for to nye år

– Vi stiller til gjenvalg. Vi er klar, hvis organisasjonen vil ha oss, er budskapet fra NJs leder og nestleder.

Published   Updated

Elin Floberghagen (41) er dermed villig til å gå løs på en tredje toårsperiode som leder. Da vil hun i tilfelle få ti år som NJ-topp, inkludert fire år som nestleder under Ann-Magrit Austenå.

Både Austenå og hennes forgjengere Olav Njaastad, Diis Bøhn, Alf Skjeseth og Sven Egil Omdal satt fire år i lederstolen.

– Men jeg har ikke tenkt å slå Trym, legger Floberghagen smilende til, med henvisning til NJs grand old man Trygve Moe. Han var NJ-leder i periodene 1964–66 og 1970–83. Deretter ble han ansatt som NJs første generalsekretær.

Fornøyd valgkomité

Floberghagen og nestleder Thomas Spence (52) har formidlet sine ønsker om gjenvalg til lederen av NJs valgkomité, Sven Arne Buggeland (VG). Komiteen er i startfasen av arbeidet med å kartlegge gamle og nye kandidater til NJs landsstyre, som skal velges på NJs landsmøte 24.–26. mai neste år.

– Du får vel nå en langt enklere oppgave enn du fryktet. Eller hva, Buggeland?

– Ja, det er jo grunn til å si det. Vi i valgkomiteen synes det er veldig gledelig at både Elin og Thomas kan tenke seg å fortsette, og at dette avklares så tidlig. Vi skal ha et møte med dem i januar, men jeg kan vanskelig se at de ikke blir valgkomiteens kandidater til toppvervene. Slik de var på forrige landsmøte, der de ble enstemmig valgt.

Buggeland sier at han opplever Floberghagen og Spence som en sterk og offensiv lederduo, med bred oppslutning i organisasjonen.

– En givende jobb

Floberghagen trekker fram to motiver som har vært avgjørende for henne i spørsmålet om å stille til gjenvalg eller ikke.

– For det første opplever jeg vervet som NJ-leder som veldig givende, spennende og utfordrende. For det andre har jeg lyst til å fortsette å jobbe med viktige saker som mediestøtte, kvalitet i journalistikken og angrepene på frilanserne. Vi har vært gjennom store kuttrunder i bransjen, og det er to grupper som skiller seg ut: frilanserne og de midlertidig ansatte. Derfor vil de være hovedsatsinger for NJ framover.

Karrieredreper?

– Frykter du ikke at seks år som NJ-leder, og fire år som nestleder før det, reduserer mulighetene dine for en karriere ute i mediene?

– Jeg har ikke lagt opp mitt engasjement i NJ i forhold til en karriere. Jeg må holde fast på det som er givende for meg, og det er ikke noe som frister meg mer. Det er uvanlig med NJ-ledere som sitter mer enn fire år, men det er ikke uvanlig i andre organisasjoner. Erfaring gir meg innflytelse på vegne av NJ.

Floberghagen har redaksjonell bakgrunn fra Østlandets Blad. Hun ble valgt som nestleder i NJ i 2003, og i 2007 overtok hun som organisasjonens leder. I perioden 2006–2007 var hun leder av Norsk Presseforbunds styre.

Bred bakgrunn

Thomas Spence har rundt 30 års erfaring som journalist i Stavanger Aftenblad, A-pressen, Dagbladet og Aftenposten. Han har hatt ulike tillitsverv i NJ i nær 20 år sammenhengende, blant annet som leder av Oslo Journalistklubb.

Som nestleder siden våren 2009 har Spence hatt søkelyset på seg som en naturlig etterfølger, dersom Floberghagen skulle nøye seg med fire år i lederstolen. Han avviser imidlertid kontant at nestledervervet i nye to år vil representere noen forventningsmessig nedtur for ham.

– Elin er en sterk og populær leder av NJ. Det er gledelig og veldig bra for organisasjonen at hun ønsker å fortsette.

– Et privilegium

Spence bruker så å si identiske adjektiver som Floberghagen for å beskrive jobben sin:

– Den er spennende, morsom og utfordrende. Det er et privilegium å kunne jobbe for NJ, med å gjøre jobben bedre for journalister og bevare kvalitetsjournalistikken.

Spence sa omtrent det samme da han stilte som nestlederkandidat vinteren 2009. Både han og Floberghagen peker på at hovedelementene i den tiltaksplanen landsmøtet vedtok i fjor vår, og som de har forpliktet seg til å gjennomføre, har preget organisasjonens arbeid i stor grad.

Fortsatt lønnskamp

– Vi har jobbet mye med å bevare arbeidsplasser og journalistisk kvalitet i kjølvannet av finanskrisen. Samtidig gjør NJ et betydelig internasjonal innsats, blant annet i Russland og på Filippinene, men det er ikke så kjent. Det er viktig at NJ er med ute og bidrar med våre gode erfaringer fra arbeidslivet og en fri og uavhengig journalistikk, sier Spence.

– Og kampen om en bedre lønnsutvikling fortsetter. Den er bare så vidt startet, poengterer Floberghagen.