Dette fikk vi

Ved 00.30-tiden natt til fredag 7. juni godkjente NJs landsstyre forhandlingsresultatet for ansatte i aviser, ukeblader, lokal-tv og digitale medier. Landsstyremedlemmene var i hovedsak fornøyd med de ulike elementene i forslaget, men med to unntak.

Publisert Sist oppdatert

For det første at medlemmer som i dag har mellom 10 og 18 års ansiennitet i yrket ikke oppnår ekstra fridager i år, ut over de fem ferieukene alle får. Det er dette punktet som også har skapt de største bølgene ute i medlemsmassen.

Det har vakt noe mindre oppstandelse at NJ ga seg på kravet om heving av ulempetilleggene.

Bare Connie Bentzrud Rasch fra TV 2 stemte imot forhandlingsresultatet i landsstyret.

Resultatet

Resultatet av oppgjøret mellom NJ, Mediebedriftenes Landsforening, Ukepressens Arbeidsgiverforening og Etermedienes Arbeidsgiverforening (EA, lokal-tv og digitale medier) er i hovedtrekk slik:

** Alle får et generelt tillegg på 5.363 kroner i året (2,75 kroner i timen).

** I tillegg er det gitt et stigetillegg på i gjennomsnitt 2.700 kroner. Det betyr for eksempel at minstelønnen for en journalist med ti års ansiennitet økes med 8.691 kroner til 230.000 kroner i året. For de med mellom 10 og 30 års ansiennitet er minstelønna økt med mellom 8.000 og 8.700 kroner. Begynnerlønna i yrket passerer 200.000 kroner med fem hundrelapper.

** Den totale lønnsøkningen blir i gjennomsnitt på 8.000 kroner for det enkelte medlemmet.

Ekstra fridager

** Alle får fem uker ferie fra og med i år. I tillegg innfases fem ekstra fridager i år og neste år. Innretningen er slik at de med 15 års yrkesansiennitet eller 18 års journalistisk ansiennitet får to fridager med full lønn fra neste år. Tilsvarende får de med 18 års yrkesansiennitet eller 21 års journalistisk ansiennitet tre fridager med full lønn fra i år. Journalistisk ansiennitet vil her si innplassering på lønnsstigen på bakgrunn av utdanning og relevant kompetanse.

I praksis vil det si at en journalist som ble innplassert på 4-årstrinnet ved starten av karrieren, vil oppnå alle fem fridagene etter 14 år i yrket.

Det betyr at den ekstra friuken er beholdt for ansatte med mer enn 18 års fartstid, og at over halvparten av NJs medlemmer som omfattes av avtalen vil ha seks uker ferie og fridager fra neste år. Den enkelte journalist kan velge å ta ut fridagene i form av kroner og øre.

NJ måtte jenke seg på feriepengegrunnlaget for de første fem ukene. Ferieloven sier 12,3 prosent, mens NJ i likhet med LO har akseptert 12 prosent. Den sjette friuka mottar journalistene vanlig lønn.

Full likestilling

** Likestillingskravene er innfridd for alle tariffområdene i oppgjøret. Det betyr at nybakte fedre skal ha rett på full lønn også ut over fire uker når de tar ut pappapermisjon, på linje med kvinnelige journalister. I tillegg skal foreldre som er hjemme med barn heretter omfattes av de årlige lønnsoppgjørene sentralt og lokalt.

** NJ har fått fullt gjennomslag for kravet om at medlemmer i elektroniske medier skal få sin første tariffavtale, som er lik avtalen for de andre i MBL-området.

** Ansatte i ukepressen skal som før ha skjæringsdato for sin tariffavtale 1. juli, og ikke 1. april slik NJ krevde. Dermed er fortsatt ikke alle de fire avtalene som var omfattet av oppgjøret helt samkjørte.

** NJ fikk på plass en frilansavtale i avtalen med EA for lokal-tv og nettaviser.

** Også opphavsrettskravet for EA-området er innfridd, og den er i all hovedsak som avtalen for trykt presse. Avtalen gir medlemmene 2.000 kroner i tillegg i år, med økning til 3.600 kroner årlig fra neste år.

** Totalrammen på forslaget endte på 5,37 prosent, mens siste tilbud under meklingen utgjorde 5,1 prosent. For EA/NJ-området er rammen på 6,1 prosent, hovedsakelig fordi lønnsnivået her er lavere.