Universell lokaljournalistikk

En amerikansk undersøkelse om lokalaviser viser blant annet at det er typisk for dem at de speiler lokalsamfunnet fra lokalsamfunnets ståsted. Redaktør og leder i Landslaget for lokalaviser, Asta Brimi, mener det er påfallende mange likheter mellom Norge og USA.

Publisert

Hvis en utenforstående plukker opp en lokalavis og gjennom den får et inntrykk av stedet, så har journalistene gjort jobben sin. Det gjenkjenner lederen i Landslaget for lokalaviser (LLA), Asta Brimi. Hun er redaktør og daglig leder i Fjuken, en lokalavis for Ottadalen.

Utsagnet Brimi er enig i kommer fra en gruppe journaliststudenter ved Poynter Institute i USA. En av sommerens oppgaver var å saumfare amerikanske lokalaviser, finne ut hva som preger dem, og gjennom det lære noe om hva god journalistikk er.

Lokalsamfunnets ståsted

Asta Brimi finner det interessant, når Journalisten presenterer henne for de amerikanske funnene, hvor mange momenter i lokaljournalistikken som er like i USA og i Norge.

- Det er akkurat slik det er å drive lokalavis. Det skal være nært. Avisa skal speile lokalsamfunnet fra lokalsamfunnets ståsted. Vi skal tore å gripe fatt i det som kan være tungt og vondt og vanskelig, men vi skal gjøre det i lokalavisas ånd. Abonnentene er folk vi kjenner. Det er et stort ansvar å dekke livet og hverdagen til folk du skal leve videre sammen med, sier Brimi.

På Poynters hjemmeside skriver John Hatcher om funnene. Der står det blant annet at dersom lederartiklene er engasjerte og gjennomtenkte kan de føre til at lokalsamfunnets fremtid formes. Som beste eksempel fremheves ukesavisa The Recorder, som har vunnet priser for sine gode ledere i konkurranse med langt større aviser med betydelige ressurser i ryggen.

Krydder

Videre meldes det på Poynters hjemmeside at gode lokaljournalister ser ordentlig på naboene og hvordan de lever livet sitt. Det gjenspeiles i avisa som dermed preges av historier om hvordan vanlige mennesker lever. Og kan du fortelle en historie, så treffer du noe hos leserne i bygd og i by. Det er ikke slik at de beste historiefortellerne er ansatt i de største avisene.

Det lokale stoffet i avisa kan virke betryggende. Uansett hva som skjer i verden, så ser du i lokalavisa at hverdagen går sin gang. Tirsdag er det basar på brygga og fotballaget vant siste hjemmekamp.

- Begivenheter de store avisene ikke dekker, er krydder i lokalsamfunnet. Vi formidler dem, som vi formidler den lokale politiske debatten. Ingenting er for stort, men ingenting er heller for lite, sier Brimi.

Gir folk en stemme

Amerikanerne fant mange eksempler på uavhengige og temperamentsfulle lokalaviser. Noen er nyskapende og kreative. Andre sitter på ryggen til de lokale myndighetene og overvåker alt de gjør - eller ikke gjør.

Lokaljournalistikk handler ikke bare om småsteder og byer, hvor køen før og gjennom rundkjøringen tar fire minutter. Småaviser kan gi stemme til de stemmeløse. Bare i New York finnes det mer enn 250 aviser som lar innvandrere komme til orde og som gir sine lesere informasjon og nyheter som angår deres nærmiljø.

Myten om at tunge reportere i store medier er alene om de store sakene ble også punktert av studentene ved Poynter Institute. De fant at lokaljournalistene ikke er redde for å ta fatt på de store spørsmålene og skrive om de kompliserte sakene. Men når de gjør det, så vet de at de i årevis må kunne stå for sakene sine.