Avisa Nordland fikk kritikk

Avisa Nordland får kritikk i PFU. Skrev om domene-rettssak avisen selv var part i.