Debatt om barn på redaktørlandsmøtet

Hvordan påvirker medienes dekning barn, og hvordan dekker vi saker hvor barn er involvert. I panelet psykolog Magne Raundalen, barneombud Reidar Hjermann, generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold og Dagbladets etikkredaktør Lars Helle.